Úrnapja („C” év)


 • Mai vasárnap Úrnapja. A Bazilikában a 10.30-kor kezdődő szentmise után úrnapi körmenetet tartunk. Mindenki munkáját a jó Isten fizesse meg és köszönöm.
 • Csütörtökön Szent Lászlóra, a magyar Máriás királyra emlékezünk.
 • Pénteken Jézus Szent Szívének ünnepe. A Károly templomban reggel 7 órakor is lesz szentmise.
 • Szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Imádkozzunk Szent Péter utódjáért, Szentatyánkért, Ferenc pápáért!
 • Következő vasárnapon az ún. Péter fillérek gyűjtését tartjuk, adományainkkal Szentatyánk karitatív munkáját segítjük.
 • Mint múlt vasárnap hirdettem, az őszi zarándoklatra csak a plébánián lehet jelentkezni, június 30-ig. Előlegként 100 ezer Ft-ot kérünk befizetni. Programot a sekrestyéből lehet elvinni.


 

Szentháromság vasárnapja („C” év)


 • Ma Szentháromság vasárnapja van. Ez hitünk legnagyobb titka. Imádjuk és áldjuk, s ha majd életünknek vége lesz, szemléljük örökké.
 • Jövő vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmisében, a Károly templomban tanév végi hálaadást tartunk. Kérjük a hitoktatáson résztvevő tanulókat, jöjjenek el erre a szentmisére.
 • Jövő vasárnapon Úrnapja. A Bazilikában a 10.30-kor kezdődő szentmise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérem azokat a testvéreket, akik az oltárokat szokták elkészíteni és díszíteni, tegyék meg ebben az esztendőben is. Ugyancsak kérem a képviselőtestületi tagokat a segítésben és a körmenet rendezésében. Mindenki munkáját a jó Isten fizesse meg és köszönöm.
 • Mint múlt vasárnap hirdettem, az őszi zarándoklatra a plébánián lehet jelentkezni, június 30-ig. Előlegként 100 ezer Ft-ot kérünk befizetni. Programot a sekrestyéből lehet elvinni.


 

Urunk mennybemenetelének ünnepe („C” év)


 • Mai vasárnapon ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepét.
 • Pénteken a hónap első péntekén a Károly templomban reggel 7 órakor is lesz szentmise.
 • Ugyancsak ezen a napon a Bazilikában 10.30-kor Érsek atya Mokos János teológust diakónussá szenteli. Szeretettel kérjük a kedves testvérek imáit, s aki teheti, várjuk a Bazilikába a szentelési szentmisére.
 • Szombaton, Pünkösd vigíliáján a Padányi iskola tanulóinak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét 16 órakor Érsek atya.
 • Vasárnap Pünkösdvasárnapja. A 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisében bérmálkoznak azok a fiatalok, akik felkészültek a katekumenátusi időszakban. Imáinkkal kísérjük őket, hogy életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról és hűséges tagjai legyenek Egyházunknak.
 • Pünkösdhétfőn a Bazilikában 10.30-kor és 19 órakor, a Károly templomban 8 órakor, a Ferenceseknél 7 órakor tartunk szentmiséket.


 

Pünkösd vasárnapja („C” év)


 • Mai vasárnap Pünkösdvasárnapja. A 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisében bérmálkoznak azok a fiatalok, akik felkészültek a katekumenátusi időszakban. Imáinkkal kísérjük őket, hogy életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról és hűséges tagjai legyenek Egyházunknak.
 • Pünkösdhétfőn a Bazilikában 10.30-kor és 19 órakor, a Károly templomban 8 órakor és 18 órakor, a Ferenceseknél 7 órakor tartunk szentmiséket.
 • Mindazok a testvérek teljes búcsúban részesülhetnek, akik a templomban Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében, vagy elmondásában részt vesznek.
 • A tanítási év befejezésével a plébániai hitoktatást befejezzük. Imádkozzunk a gyermekekért, hogy a nyár folyamán ne történjék velük semmi baj.
 • Természetesen a nyári vakációban a vasárnapi szentmise hallgatása kötelező.
 • A liturgikus előírásnak megfelelően ma eloltjuk a húsvéti gyertyát és a főoltár mellé helyezzük.
 • A héten, pénteken, június 14-én a Bazilikában fél 11-kor három fiatal diakónusunkat Érsek úr pappá szenteli. Minden kedves testvért hívunk a papszentelésre és kérjük imáikat, hogy felszentelt papjaink hűséges és jó pásztorai legyenek a hívők közösségének.
 • Pünkösd utáni keddtől lehet az őszi zarándoklatra jelentkezni. Az előző jelentkezés akkor lép életbe, ha az utazást az előleg befizetésével megerősítik. A jelentkezés határideje június 30. Jelentkezni csak a plébánia irodájában lehet. Programot a sekrestyében átvehetik az érdeklődők.


 

Húsvét 6. vasárnapja („C” év)


 • Mai vasárnap van az európai parlamenti választás. Minden embernek kötelessége, hogy családjáról és a jövő nemzedékről gondoskodjon. Szavazatainkkal ezt tesszük. Lelkipásztori szeretettel kérem a testvérek részvételét is.
 • Ma Anyaszentegyházunk a Tömegtájékoztatás világnapját tartja. Imáinkban segítsük az e munkaterületen dolgozókat, hogy tárgyilagos és őszinte értesítéseket adjanak az embereknek a világ eseményeiről.
 • Ezen a héten folytatódnak a májusi litániák a Károly templomban.
 • Szombaton első szombat június hónapban. Imádkozzuk a rózsafüzért, valamint e hónapban kérjük Jézus Szentséges Szívének áldását a világra.
 • Vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepére emlékezünk. Érezzük át, hogy Jézus megnyitotta nekünk feltámadásával a mennyország boldogságát.


 
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!