Az Isteni Irgalmasság vasárnapja („C” év)


 • Mai vasárnappal befejeződik a húsvét nyolcada.
 • Ezen a vasárnapon az Isteni Irgalmasság vasárnapja van, a fél 11-kor kezdődő szentmisében emlékezünk meg Egyházunk két nagy pápájának, Szt. XXIII. János és Szt. II. János Pál pápák szentté avatásáról. Bazilikánkban délután 15 órakor szentóra, az Isteni Irgalmasság órája.
 • Május elsejétől minden este a szentmise előtt, a Károly templomban május Királynőját, a Szűzanyát köszönjük a májusi litánia könyörgéseivel.
 • Május elsejével nyitjuk ki a Bazilikát a turisták előtt. A csoportos vezetés információit a hirdetőtáblán olvashatják az érdeklődők.
 • Elsőpénteken a Károly templomban reggel 7 órakor is van szentmise.
 • Május 5-én a Csatár-hegyi búcsúra szeretettel várják a testvéreket. A szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Érsek úr celebrál.


 

Húsvétvasárnap („C” év)


 • Ma Húsvétvasárnapján az esti szentmise után 20 órakor húsvéti hangverseny a Liszt Ferenc Kórustársaság előadásában. Nagy szeretettel várjuk a testvéreket.
 • Húsvéthétfőn ünnepi miserend van templomainkban.
 • Nagypénteken elkezdődött az Isteni Irgalmasság kilencede. Következő vasárnap Isteni irgalmasság ünnepe, délután 15 órakor szentóra van a Bazilikában.
 • Ugyancsak a Bazilikában következő vasárnapon tartjuk egyházközségünk gyermekeinek az első szentáldozását, a 10.30-kor kezdődő szentmisében.
 • Minden kedves Testvérünknek a húsvéti ünnepekre sok kegyelmet és áldást kívánunk lelkipásztori szeretettel.


 

Nagyböjt 5. vasárnap („C” év)


 • Ne feledjük a böjti fegyelmet: nagyböjt péntekein a hústól való megtartóztatás kötelező, ez alól a betegek a kivételek.
 • A Károly templomban szerdán és csütörtökön nagyböjti lelki napokat tartunk. Programja: 17 órától mindkét napon szentgyónási lehetőség, majd 18 órakor szentmise. Az elmélkedéseket Tóth Roland kecskeméti káplán vezeti.
 • Ezen a héten április 12-én, Fájdalmas pénteken városi keresztutat tartunk. 17.30-kor szentmise a Károly templomban, majd ezt követően indul a keresztúti ájtatosság a Bazilika felé a megszokott útvonalon. Kérem a testvéreket, minél nagyobb számban jöjjenek és tegyünk tanúságot Jézus szeretetéről.
 • A Szentsír virágaira szánt adományokat a kihelyezett perselybe helyezzük el.
 • A május 13-16-ig rendezendő zarándoklatunk programja megérkezett. A sekrestyében átvehető és az összeget április 1-től a plébánia irodájában lehet befizetni.
 • Mai vasárnap a Szentföld javára ajánljuk fel perselyadományinkat.
 • Jövő vasárnap, Virágvasárnapján barkaszentelés a Károly templomban 8, a Bazilikában 10.30-kor. A triduum Virágvasárnap este 19 órakor kezdődik, nagyhétfőn és kedden lesz a Bazilikában. A lelkigyakorlatot Érsek úr vezeti.


 

Virágvasárnap („C” év)


 • Ma, Virágvasárnap este 19 órakor kezdődik Bazilikánkban az idei év nagyböjti lelkigyakorlata, melyet felkérésemre Érsek atya vezet. Mindhárom napon 18 órától szentgyónási lehetőség, 19 órakor szentmise elmélkedéssel. Szentmise előtt közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Kedden a befejező szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét.
 • Nagyszerdán nincs program.
 • Nagyhétfőn, kedden és szerdán a Károly templomban reggel 7 órakor vannak a szentmisék, hogy a testvérek a bazilikai lelkigyakorlatra fel tudjanak jönni.
 • Nagycsütörtökön a Bazilikában 10 órakor Krizmaszentelési szentmise, este 19 órakor szentmise, oltárfosztás, 21.30-ig virrasztás. A Károly templomban nagycsütörtökön 18 órakor van a szentmise, majd a virrasztás 21 óráig.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap! Böjti fegyelem! 9 órakor mindenhol keresztúti, minden templomunkban 15 órakor nagypénteki szertartás.
 • Nagyszombaton 10 órakor nyitjuk templomainkat. A szertartásokat 18 órakor a Károly templomban, a Bazilikában 19 órakor kezdjük. A szertartások végeztével ételszentelés, a Bazilikában pedig jó idő esetén feltámadási körmenet. Gyertyát hozzunk magukkal.
 • Húsvétvasárnap és hétfőn templomainkban ünnepi miserend.


 

Nagyböjt 4. vasárnap („C” év)


 • Ne feledjük a böjti fegyelmet: nagyböjt péntekein a hústól való megtartóztatás kötelező, ez alól a betegek a kivételek.
 • Nagyböjt minden péntekén 16.30-kor Keresztúti ájtatosságot imádkozunk a Károly templomban.
 • A Szentsír virágaira szánt adományokat a kihelyezett perselybe helyezzük el.
 • A nagyböjti időszakban az egyházmegyei Karitász tartós élelmiszerekből gyűjtést rendez. Az adományokat a sekrestyében lehet leadni.
 • A márkói plébánia szeretettel várja a testvéreket a márkói Kálvárián április 7-én du. 3 órakor keresztút járásra majd szentmisére, melyet Schaffer Zoltán borzavári plébános mutat be.
 • A nagyböjti lelkinapokat az idén a Károly templomban április 10-én és 11-én tartjuk. A lelkinapok elmélkedését Tóth Roland kalocsai káplán vezeti.
 • A május 13-16-ig rendezendő zarándoklatunk programja megérkezett. A sekrestyében átvehető és az összeget április 1-től a plébánia irodájában lehet befizetni.
 • Következő vasárnap a Szentföld javára ajánljuk fel perselyadományainkat.


 
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!