Urunk mennybemenetelének ünnepe („C” év)


 • Mai vasárnapon ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepét.
 • Pénteken a hónap első péntekén a Károly templomban reggel 7 órakor is lesz szentmise.
 • Ugyancsak ezen a napon a Bazilikában 10.30-kor Érsek atya Mokos János teológust diakónussá szenteli. Szeretettel kérjük a kedves testvérek imáit, s aki teheti, várjuk a Bazilikába a szentelési szentmisére.
 • Szombaton, Pünkösd vigíliáján a Padányi iskola tanulóinak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét 16 órakor Érsek atya.
 • Vasárnap Pünkösdvasárnapja. A 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisében bérmálkoznak azok a fiatalok, akik felkészültek a katekumenátusi időszakban. Imáinkkal kísérjük őket, hogy életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról és hűséges tagjai legyenek Egyházunknak.
 • Pünkösdhétfőn a Bazilikában 10.30-kor és 19 órakor, a Károly templomban 8 órakor, a Ferenceseknél 7 órakor tartunk szentmiséket.


 

Húsvét 6. vasárnapja („C” év)


 • Mai vasárnap van az európai parlamenti választás. Minden embernek kötelessége, hogy családjáról és a jövő nemzedékről gondoskodjon. Szavazatainkkal ezt tesszük. Lelkipásztori szeretettel kérem a testvérek részvételét is.
 • Ma Anyaszentegyházunk a Tömegtájékoztatás világnapját tartja. Imáinkban segítsük az e munkaterületen dolgozókat, hogy tárgyilagos és őszinte értesítéseket adjanak az embereknek a világ eseményeiről.
 • Ezen a héten folytatódnak a májusi litániák a Károly templomban.
 • Szombaton első szombat június hónapban. Imádkozzuk a rózsafüzért, valamint e hónapban kérjük Jézus Szentséges Szívének áldását a világra.
 • Vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepére emlékezünk. Érezzük át, hogy Jézus megnyitotta nekünk feltámadásával a mennyország boldogságát.


 

Húsvét 4. vasárnapja („C” év)


 • A mai vasárnapot a Hivatások vasárnapjaként üli meg Egyházunk. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a hivatásban való hűséges kitartás kegyelméért. Perselyadományainkkal a papnevelést szolgáljuk.
 • Hétfőn kezdődő zarándoklatunk indulása 5.30-kor lesz a Károly templomtól. A biztosításokat a héten rendeztem. Visszaérkezésünk csütörtökön az esti órákban.
 • A héten a lelkipásztori ellátás biztosítva van. Maximum az irodai szolgálatban lehet egy kis várakozás.


 

Húsvét 5. vasárnapja („C” év)


 • A zarándokok nevében szeretném köszönetemet kifejezni, hogy az itthon maradtak imáikkal kísérték utunkat. Mint elutazásunk előtt ígértem, mi is mindennap imádkoztunk a testvérekért és szándékaikra.
 • A héten folytatódnak a májusi litániák a Károly templomban az esti szentmisék előtt.
 • Jövő vasárnap lesz az európai választás. Minden embernek kötelessége, hogy családjáról, és a jövő nemzedékről gondoskodjon. Szavazatainkkal ezt tesszük. Lelkipásztori szeretettel kérem a testvérek részvételét is.


 

Húsvét 3. vasárnapja („C” év)


 • Köszöntjük az Édesanyákat szeretettel és imádkozunk Értük!
 • Kedden, május 7-én Szent Gizella ünnepe. A Bazilikában este 19 órakor szentmisét mutatunk be.
 • Szombaton tartjuk Főegyházmegyénk zarándoklatát Szent Gizella ünnepe alkalmából. 10 órakor érseki szentmise a Szentháromság terén, melyet Érsek úr celebrál és a szentbeszédet a passaui püspök mondja. Várjuk a testvéreket szeretettel.
 • Kedden 17 órakor a zarándokoknak megbeszélést tartunk a Károly templomban.
 • Aki nem tud eljönni, annak hirdetem, hogy az indulás hétfőn 5.30-kor lesz a Károly templomtól. A biztosításokat a héten rendezem.


 
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!