Évközi 14. vasárnap („C” év)


 • Július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén Skapulárés szentmise lesz este 6 órakor a Károly templomban.
 • Július 18-án, csütörtökön este 6 órakor a Károly templomban folytatódik az Oltáriszentség iskolája sorozat.
 • Július 21-én vasárnap, a Bazilikában az Amicanto német kórus hangversenye lesz este 6 órakor.
 • Július 26-án, Főegyházmegyénk Védőszentjének ünnepén 16 órakor a Bazilikában ünnepi szentmise körmenettel, majd Lányi Béla verbita szerzetes előadása képek vetítésével a Community Scouts Youth Guidace Center, elhagyott fiatalok otthonáról, ugyancsak a Bazilikában.

  Szintén ezen a napon este 19 órakor a Ferences templomban fiatalok hangversenye lesz magyar és angol nyelvű spirituálékból.

  Ezen a napon a perselyadományokat és a külön adományokat e szegény gyermekek otthonának megsegítésére ajánljuk fel.


 

Évközi 13. vasárnap („C” év)


 • Mai vasárnapon az ún. Péter fillérek gyűjtését tartjuk, adományainkkal Szentatyánk karitatív munkáját segítjük.
 • Az őszi zarándoklatra csak a plébánián lehet jelentkezni, mivel négy hely szabad, várjuk a héten azok jelentkezését, akiket a várólistára vettünk fel. Előlegként 100 ezer Ft-ot kérünk befizetni. Programot a sekrestyéből lehet elvinni.
 • Július 2. Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatásának ünnepe. Kedden este 18 órakor a Károly templomban a gyermekeket váró édesanyák szentmiséjét mutatjuk be és áldjuk meg az édesanyákat.
 • Pénteken első pénteki szentmise 7 órakor a Károly templomban.
 • Szombaton ne feledkezzünk meg az első szombati rózsafüzér imádkozásáról!
 • Vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisét az újmisés Elmer atya mutatja be, és újmisés áldásban részesíti a jelenlévő testvéreket. Várjuk szeretettel a kedves testvéreket.


 

Szentháromság vasárnapja („C” év)


 • Ma Szentháromság vasárnapja van. Ez hitünk legnagyobb titka. Imádjuk és áldjuk, s ha majd életünknek vége lesz, szemléljük örökké.
 • Jövő vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmisében, a Károly templomban tanév végi hálaadást tartunk. Kérjük a hitoktatáson résztvevő tanulókat, jöjjenek el erre a szentmisére.
 • Jövő vasárnapon Úrnapja. A Bazilikában a 10.30-kor kezdődő szentmise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérem azokat a testvéreket, akik az oltárokat szokták elkészíteni és díszíteni, tegyék meg ebben az esztendőben is. Ugyancsak kérem a képviselőtestületi tagokat a segítésben és a körmenet rendezésében. Mindenki munkáját a jó Isten fizesse meg és köszönöm.
 • Mint múlt vasárnap hirdettem, az őszi zarándoklatra a plébánián lehet jelentkezni, június 30-ig. Előlegként 100 ezer Ft-ot kérünk befizetni. Programot a sekrestyéből lehet elvinni.


 

Úrnapja („C” év)


 • Mai vasárnap Úrnapja. A Bazilikában a 10.30-kor kezdődő szentmise után úrnapi körmenetet tartunk. Mindenki munkáját a jó Isten fizesse meg és köszönöm.
 • Csütörtökön Szent Lászlóra, a magyar Máriás királyra emlékezünk.
 • Pénteken Jézus Szent Szívének ünnepe. A Károly templomban reggel 7 órakor is lesz szentmise.
 • Szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Imádkozzunk Szent Péter utódjáért, Szentatyánkért, Ferenc pápáért!
 • Következő vasárnapon az ún. Péter fillérek gyűjtését tartjuk, adományainkkal Szentatyánk karitatív munkáját segítjük.
 • Mint múlt vasárnap hirdettem, az őszi zarándoklatra csak a plébánián lehet jelentkezni, június 30-ig. Előlegként 100 ezer Ft-ot kérünk befizetni. Programot a sekrestyéből lehet elvinni.


 

Pünkösd vasárnapja („C” év)


 • Mai vasárnap Pünkösdvasárnapja. A 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisében bérmálkoznak azok a fiatalok, akik felkészültek a katekumenátusi időszakban. Imáinkkal kísérjük őket, hogy életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról és hűséges tagjai legyenek Egyházunknak.
 • Pünkösdhétfőn a Bazilikában 10.30-kor és 19 órakor, a Károly templomban 8 órakor és 18 órakor, a Ferenceseknél 7 órakor tartunk szentmiséket.
 • Mindazok a testvérek teljes búcsúban részesülhetnek, akik a templomban Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében, vagy elmondásában részt vesznek.
 • A tanítási év befejezésével a plébániai hitoktatást befejezzük. Imádkozzunk a gyermekekért, hogy a nyár folyamán ne történjék velük semmi baj.
 • Természetesen a nyári vakációban a vasárnapi szentmise hallgatása kötelező.
 • A liturgikus előírásnak megfelelően ma eloltjuk a húsvéti gyertyát és a főoltár mellé helyezzük.
 • A héten, pénteken, június 14-én a Bazilikában fél 11-kor három fiatal diakónusunkat Érsek úr pappá szenteli. Minden kedves testvért hívunk a papszentelésre és kérjük imáikat, hogy felszentelt papjaink hűséges és jó pásztorai legyenek a hívők közösségének.
 • Pünkösd utáni keddtől lehet az őszi zarándoklatra jelentkezni. Az előző jelentkezés akkor lép életbe, ha az utazást az előleg befizetésével megerősítik. A jelentkezés határideje június 30. Jelentkezni csak a plébánia irodájában lehet. Programot a sekrestyében átvehetik az érdeklődők.


 
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!