Évközi 25. vasárnap („C” év)


 • A fiatalok katekumenátusi foglalkozását a plébánián 2019. október 4-én (pénteken) 18 órakor kezdjük. Várjuk szeretettel mindazokat, akik a keresztség, elsőáldozás vagy bérmálás szentségét szeretnék felvenni.
 • Ugyancsak szeretettel hirdetjük meg a plébániai hitoktatást az iskolás gyermekek részére.

  Október 1-én 15.15-kor 4. évfolyam
  Október 1-én 16.15-kor 2. és 3. évfolyam
  Október 6-án 9.45-kor 6. és 7. évfolyam

  Szeretettel várjuk a gyermekeket!
 • Kedden, szeptember 24-én Szent Gellértnek, a pedagógusok védőszentjének ünnepén délután 15 órakor a Bazilikában érseki szentmise a pedagógusokkal.
 • Szerdán, szeptember 25-én, 18 órakor a Magyar Katolikus Rádió elmúlt 15 évére emlékezve rövid műsor lesz. Énekkarunk is szerepel. A kedves testvéreket is szeretettel hívják.
 • Csütörtökön a Károly templomban nem 18 órakor, hanem reggel 7 kor lesz a szentmise. Megértésüket köszönjük.
 • Vasárnap a Szentírás vasárnapja lesz. Szeretnék az országban a „Hangos Bibliát” összeállítani. Ezért önkénteseket keresnek, akik 3 perc olvasást vállalnak, a szervezők által kijelölt részből. Mai naptól kezdve a Szaléziánumban lehet olvasásra jelentkezni.
 • Jövő vasárnap Szent Mihály, Bazilikánk, városunk, érseki tartományunk fővédőszentjének ünnepe. 10.30-kor ünnepi szentmise, majd szentmise után a Szent Mihály szoborhoz vonulunk, ott pásztorok megáldása, és imádság lesz. Kérem, minél többen kérjük ebben a bonyolult világban Szent Mihály védelmét.
 • Őszi zarándoklatunk szeptember 30-án, hétfőn indul hajnali 4 órakor a Károly templom melletti parkolóból. Kérjük az itthon maradottak imáját, melyet a szent helyeken a zarándokok viszonoznak.


 

Évközi 24. vasárnap („C” év)


 • György érsek úr hozzám írt levelében megköszönte a képviselő-testületnek és minden munkatársamnak segítségüket, melyet az érseki beiktatása alkalmából cselekedtek.
 • Kérem az őszi zarándoklaton résztvevő testvéreket, hogy szept. 16-tól (szerda kivételével) szept. 20-ig szíveskedjenek a második részletet (150 ezer Ft és a biztosításra 4400 Ft) befizetni a plébánia irodájában.
 • A fiatalok katekumenátusi foglalkozását a plébánián 2019. október 4-én (pénteken) 18 órakor kezdjük. Várjuk szeretettel mindazokat, akik a keresztség, elsőáldozás vagy bérmálás szentségét szeretnék felvenni.
 • Ugyancsak szeretettel hirdetjük meg a plébániai hitoktatást az iskolás gyermekek részére.

  Október 1-én 15.15-kor 4. évfolyam
  Október 1-én 16.15-kor 2. és 3. évfolyam
  Október 6-án 9.45-kor 6. és 7. évfolyam

  Szeretettel várjuk a gyermekeket!


 

Évközi 21. vasárnap („C” év)


 • Örömet hirdetnek a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyház és a város összes templomának harangjai: Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása alkalmából a Bazilikában. Kérem a papokat és a testvéreket, hogy új Főpásztorunkat fogadják szeretettel. Imáinkban forduljunk Jézushoz, hogy bőséges kegyelmével gazdagítsa, és így a jó Pásztor szeretetével tudja vezetni Főegyházmegyénket. Fontos információk a beiktatással kapcsolatban:
  • A Bazilikában csak a papság és a meghívóval rendelkező testvérek tudnak helyet foglalni.
  • Mindenki a szabadtéren, két helyen felállított kivetítőkről tudja kísérni a szertartást, illetve a ferences templomban.
  • Ezeket a helyeket 8 órától 9.15-ig tudják elfoglalni, tehát kérjük a testvéreket, hogy erre az időpontra figyeljenek.
  • Természetesen biztosítjuk a szentáldozási lehetőséget.
  • Fontos, hogy a Szentháromság terét csak a várkapu felől lehet megközelíteni.
 • Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy kedden este 6 órára szíveskedjenek megbeszélésre a plébánia irodájába elfáradni. Egyben pedig szeretném köszönetemet kifejezni az elmúlt napokban elvégzett munkájukért.
 • A jövő héten a Károly templom főbejáratának restaurálása miatt a hétköznapi szentmiséket a kórház kápolnájában tartjuk.
 • Mellékelve küldünk egy imádságot, hogy a következő héten mindenki kapcsolódjék be az új Főpásztorért szóló imádságba.

Imádság a főpásztorért


Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben.

Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg György érsekünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt, hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal.

Ámen.

(Sacramentarium Veronense) 

Évközi 23. vasárnap („C” év)


 • Ma nagyon sokan keresik fel a Mária-kegyhelyeket, hogy Szűzanyánkat köszöntsék. Mi lélekben, saját templomainkban és otthoni imádságainkban emlékezzünk meg Szűzanyánk születésnapjáról.
 • Előző hirdetésünkkel ellentétben, a héten, kedden (szept. 10-én) 17 órakor lesz a Károly templomban az őszi zarándoklaton résztvevő testvéreknek megbeszélés. Kérem megjelenésüket!
 • Csütörtökön, szeptember 12-én Szűz Mária nevének ünnepe. Minden Mária nevű nővérünket a jó Isten áldjon meg.
 • Pénteken, szeptember 13-án este 19 órakor a Bazilikában az országos Ars Sacra művészeti hét szinte nyitányaként, a Készenléti Rendőr Fúvószenekar ünnepi koncertje. Várunk mindenkit szeretettel, a nagy élményt ígérő esti hangversenyre. Belépőjegy nincs.
 • Szeptember 15-én 10 órakor lesz a csatár-hegyi búcsú. A szentmisét celebrálja és szentbeszédet mond: Fr. Sergio Tellan kapucinus atya.
 • Az idei tanévben is lesz plébániai hittan, a jövő héten ismertetjük az időpontokat. Várjuk a gyermekeket, majd pedig a katekumenátusra a fiatalokat.


 

Évközi 20. vasárnap („C” év)


 • Két család jó lelkű, keresztény ápolót keres beteg szüleik mellé. Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet. Sokan szoktak betegápolási munkát keresni, ez jó lehetőség.

Néhány előzetes hirdetést szeretnék megosztani:

  • Augusztus 20-án, Szent István király ünnepe, ünnepi miserend, a 10.30-kor kezdődő szentmisében a kenyér megáldása lesz.
  • Augusztus 24-én szombaton 15.30-kor Ebele Ferenc atya vasmiséjét (65 éves papi jubileum) és 90. születésnapját ünnepeljük a Bazilikában.
  • Augusztus 25-én este 19 órakor, a Bazilikában hálaadó szentmisében búcsúzunk Gyula érsekünktől. Köszönjük meg 22 évi főpásztori munkáját.
  • Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása a Bazilikában. Kérem a papokat és a testvéreket, hogy új Főpásztorunkat fogadják szeretettel. Imáinkban forduljunk Jézushoz, hogy bőséges kegyelmével gazdagítsa, és így a jó Pásztor szeretetével tudja vezetni főegyházmegyénket.

   Fontos információk a beiktatással kapcsolatban:

  • A Bazilikában csak a papság és a meghívóval rendelkező testvérek tudnak helyet foglalni.
  • Mindenki a szabadtéren, két helyen felállított kivetítőkről tudja kísérni a szertartást, illetve a ferences templomban.
  • Ezeket a helyeket 8 órától 9.15-ig tudják elfoglalni, tehát kérjük a testvéreket, hogy erre az időpontra figyeljenek.
  • Természetesen biztosítjuk a szentáldozási lehetőséget.
  • Fontos, hogy a Szentháromság terét csak a várkapu felől lehet megközelíteni.
  • Kérem a képviselőtestületi tagokat, szíveskedjenek egyeztetni Somlóvári Lászlóval, hogy közösen a lépcsőnél felhalmozott tárgyaktól szabad feljárást biztosítsanak a kórusra. Munkájukat és segítségüket előre köszönjük.


 
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!