Virágvasárnap („B” év)


 • Mai vasárnappal elkezdődik a nagyhét. Töltsük el Krisztussal együtt, aki érettünk ajánlotta fel magát, bűneinkért.
 • Délelőtt 10.30-kor barkaszentelés, és passió. Este 17.30-tól szentgyónási lehetőség, 18 órakor kezdődik a Triduum a Bazilikában (szentmise, elmélkedéssel), felkérésemre Varga László kaposvári megyéspüspök úr vezeti.
 • Nagyhétfőn a Ferences templomban az érsekség alkalmazottjainak lelki napja lesz. 9.00-kor elmélkedés, 10.00-kor keresztút, szentgyónási lehetőség, majd 10.30-kor szentmise elmélkedéssel. Szentmise után negyed óra az Oltáriszentség előtt. Adoráció. A szentmisét és elmélkedéseket Varga László püspök úr vezeti.
 • Ezen a napon keressük fel otthonaikban a betegeket. Kérem, szíveskedjenek jelezni őket.
 • A Károly templomban hétfőn, kedden és szerdán reggel 7-kor lesznek a szentmisék, hogy lehetőség legyen a bazilikai elmélkedéseket meghallgatni.
 • 17 órától szentgyónási lehetőség, közben rózsafüzér áhítat. 18 órakor szentmise elmélkedéssel. Szentmise után is van lehetőség szentgyónás végzésére.
 • Nagykedden 10 órakor a kórház kápolnájában szentmise, elmélkedéssel. Majd szentségi áldás a betegeknek.
 • 12.30-kor megyénk és városunk vezetőivel való találkozás a plébánián.
 • 17 órától szentgyónási lehetőség, közben szentségimádás, majd Magyarország Szent Józsefnek való felajánlása. 18 órakor szentmise, befejező elmélkedéssel, a szentmisében a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása. Befejezésül pápai áldás.
 • Nagyszerdán 18.30-kor a Bazilikában Kollár Kálmán: Veszprémi Passióját énekeljük.
 • Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési szentmise. 18 órakor nagycsütörtöki szertartás, majd pedig 21 óráig csendes virrasztás az Oltáriszentség előtt.
 • Nagypénteken (szigorú böjti nap!!!) 9 órakor keresztút, 15 órakor passió és kereszt előtti hódolat. Elkezdjük az Isteni Irgalmasság kilencedét.
 • Nagyszombaton a szentsír mellett 10 órától őrség, 18 órakor húsvéti vigília szertartása, katekumenek keresztelése, szentmise, majd körmenet és a körmenet végén húsvéti ételek megszentelése.
 • Húsvét vasárnapján a szentmisék rendje délelőtt a tv és rádió közvetítések miatt változik. 8.30 és 10 órakor lesznek, az esti szentmise 10 órakor. Az érseki szentmise keretében a katekumen fiatalok első szentáldozása.
 • Húsvét vasárnap este 19 órakor Húsvéti zenés áhítat a Bazilikában, melyre várjuk szeretettel a testvéreket. Közreműködik: Liszt Ferenc Kórustársaság.
 • Húsvét hétfőjén ugyanez a szentmisék rendje.
 • Már most szeretném hirdetni, hogy húsvét utáni pénteken egész napos szentségimádás lesz magyar hazánk jövőjéért.
 • Keresztény és magyar kötelességünknek tegyünk eleget, hogy akár interneten, akár a kitöltendő íveken keresztül támogassuk a kisebbségek védelmét. Ne feledjük Jézus szavát – börtönben voltam és meglátogattatok.


FacebookTwitterGoogle bookmark
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!