Advent 3. vasárnapja („B” év)


  • Az utolsó roráté december 22-én, pénteken lesz a Károly templomban. A szentmisék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk.
  • Advent negyedik vasárnapja december 24, SZENTESTE! Templomainkban délelőtt ünnepi miserend lesz, az esti szentmisék elmaradnak. Délután 15:00 órakor a kórház kápolnában szentmise, 16:00 órakor a Bazilikában a gyerekek Pásztorjátékára hívjuk a kedves testvéreket. Az éjféli misék rendje: Ferences templom és Szent Anna kápolna: 22:00, Bazilika és Károly templom: éjfél. Az ünnepi idő miserendjét külön hirdetjük majd és a templom kapujára is kifüggesztjük.
  • Megérkeztek a karácsonyi gyertyák, kincses kalendárium, lap naptár, a sekrestyében megtekinthetők.
  • Kérjük a kedves híveket, hogy jelezzék az otthonaikban lévő betegeket, akiket Advent harmadik vasárnapja után felkeresnénk, hogy a betegek szentségét kiszolgáltassuk.


FacebookTwitterGoogle bookmark