Évközi 30. vasárnap („A” év)


  • Szerdán november 1. Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep. Templomainkban ünnepi miserend lesz. A Vámosi úti temetőben 17 órakor ájtatosság keretében halottainkra emlékezünk a ravatal előtt. Mindenkit várunk szeretettel erre a közös imádságra.
  • A Bazilikában este 18 órakor érseki szentmise, majd halottak esti ájtatosság.
  • November 2-án templomainkban, a Bazilikában 18, a Ferenceseknél 7 és a Szent Anna kápolnában 8 órakor tartjuk a szentmiséket.
  • A búcsúnyerési lehetőségeket kifüggesztettük a hirdetőtáblákra.
  • November hónap első péntekén reggel 7-kor is van szentmise a Károly templomban.
  • A felnőttek katekumenátusi előadásai november 3-án, pénteken 18 órakor kezdődnek a plébánia irodájában.


FacebookTwitterGoogle bookmark