Évközi 28. vasárnap („A” év)


  • Várjuk szeretettel a gyermekeket a plébániai hitoktatásra. A felnőttek katekumenátusi előadásai november 3-án, pénteken kezdődnek a plébánia irodájában.
  • Kedden, október 17-én, 9 órakor szeretettel várjuk a testvéreket a Ferencesek templomába, a veszprémi kerület papjainak rekollekciós szentmiséjére. A szentmisét Érsek atya celebrálja a kerület aktív és nyugalmazott papjaival.
  • Október hónap a rózsafüzér hónapja. Minden nap a szentmise előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
  • Jövő vasárnap a vasárnapi persely Egyházunk missziós munkáját segíti. Támogassuk ezt a küldetést imáinkkal és anyagi segítséggel. A legkisebb adományt is, a jó Isten fizesse vissza!
  • A szentföldi zarándokok első csoportja október 19-én (csütörtökön) indul a Károly templom melletti buszmegállótól. Hajnali 5-kor zarándokok miséje a Károly templomban, majd 5.15-kor indul az autóbusz. Kérjük a zarándoklat sikeréért a testvérek imáit, melyet a zarándokok viszonoznak.


FacebookTwitterGoogle bookmark