Évközi 25. vasárnap („A” év)


  • Elkezdődött a 2017/2018. iskolai év. Apostolkodjunk, hogy a fiatalok hitoktatásban is részesüljenek, akár az iskolákban, akár a plébániai közösségekben. A felnőttek katekumenátusi találkozói októberben kezdődnek. Kérjük, figyeljék a hirdetéseket.
  • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a kifüggesztett plakáton a fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából a soroksári fatimai Szűzanya templomhoz október 13-án zarándoklatot hirdet. Amennyiben van jelentkező kellő számban, mi is indítunk autóbuszt. Jelentkezni a sekrestyékben lehet.
  • Örömmel közöljük a testvérekkel, hogy a veszprémi Szent Mihály Főplébánia 2017. február 20-án a Képviselőtestületi gyűlésen döntött, hogy 2017. szeptember 29-én szenteljük fel Szent Mihály főangyal szobrát. Ezt a Főegyházmegyei Hatóságnak felterjesztettük 148/2017. szám alatt. Jóváhagyását 2017. augusztus 31-én, 257-2/2017. szám alatt érseki aláírással jóváhagyták.
  • Ennek értelmében, nagy szeretettel várjuk kedves Mindnyájukat 2017. szeptember 29-én 16 órára az Óváros térre, ahol egyházi és állami vezetők jelenlétében ünnepélyesen felszenteljük Szent Mihály szobrát, majd az Ő védelmét kérve felajánljuk Európát, országunkat és egyházunkat.
  • Szeretnénk jelezni, hogy a kilenced alatt a következő napokon, hétköznap nincs szentmise Bazilikában: 25, 27 és 28-án. 29-én a szentelési ünnep után fél órával lesz szentmise a Bazilikában.
  • A szentelési ünnepséget megelőzve folytatódik a kilenced, melynek programját a testvérek olvashatják a kinyomtatott papírokon.
  • Az Önkormányzat leirata alapján, a Várba gépkocsival se be-, se kihajtási lehetőség nem lesz szept. 29-én 15.30-17.30-ig. Valamint, október 1-én a szentmisékre nem lehet gépkocsival behajtani.
  • Értesítést kaptunk az Érsekségtől, hogy a szentelési ünnepség előtt, azaz 15.30-kor a Szaléziánumban Dr. Gárdonyi Máté: Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben című könyvének bemutatása lesz. Minden érdeklődőt várnak.


FacebookTwitterGoogle bookmark