Úrnapja („A” év)


  • Örömmel hirdetjük, hogy Érsek atyánk június 19-én, hétfőn délután 17 órakor ünnepli pappá szentelésének 50 évfordulóját. Erre az ünnepi alkalomra nagy szeretettel várjuk a testvéreket. Imádkozzunk együtt, hogy felelős apostoli küldetését jó egészségben végezhesse. Gépkocsival nem lehet a Várba behajtani!
  • Hétfőn a Károly templomban reggel 7 órakor van a szentmise, mivel az érseki aranymise miatt este nem lesz.
  • Június 22-én (csütörtökön), kérem a szentföldi zarándokokat megbeszélésre 17 órára szíveskedjenek a Károly templomba elfáradni.
  • Főegyházmegyénk 2017. július 1-én rendezi meg a Szent László jubileumi évvel kapcsolatban zarándoklatát Búcsúszentlászlóra. Jelentkezni lehetséges a Plébánián, illetve a Szaléziánumban. Az autóbusz reggel 8 órakor indul a Károly templom mellől. 10 órakor Szent Lászlóról előadás, 11-kor érseki szentmise, 14 órakor áhítat, majd visszautazás.


FacebookTwitterGoogle bookmark