Nagyböjt 4. vasárnapja („A” év)


  • Megköszönjük a testvéreknek, hogy a Karitász felhívására, az elmúlt héten, a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésben adományaikat felajánlották a szegények megsegítésére. (Erről 2017. március 12-én körlevél felolvasásával értesítettük a testvéreket!)
  • Nagyböjt minden péntekén a Károly templomban fél 5-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Elmélkedjünk Jézus szenvedéséről, melyet érettünk, örök életünkért vállalt magára.
  • Ne feledjük el, hogy nagyböjt minden péntekén, a böjti fegyelem értelmében a húsételektől való megtartóztatás kötelező.
  • A mai vasárnaptól az esti szentmisék vasárnap és hétköznap a Károly templomban 6 és a Bazilikában este 7 órakor kezdődnek.
  • A Szentsír virágaira szánt adományokat a Szűzanya perselybe szíveskedjenek elhelyezni.
  • A Károly templomban visszaállítom a nagyböjti lelki napokat, az idén április 5-én és 6-án este 6 órakor lesz a nagyböjti elmélkedés, szentmise, és szentgyónási lehetőség. Lancendorfer István kelenvölgyi plébános testvéremet kértem fel, hogy a felújított Károly templomot és a hívek lelkét ezeken az estéken lelkesedésével és hitével töltse be.
  • Április 7-én, Fájdalmas pénteken 6 órakor szentmise, majd városi keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig.
  • A Bazilikában Virágvasárnap este 7 órakor kezdődik a három napos lelkigyakorlat, melyet az idei nagyböjtben Dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök úr vezet felkérésemre. A részletes programot később hirdetjük.
  • Akik Húsvét előtti szentgyónásukat betegségük miatt otthonaikban szeretnék elvégezni, kérjük, szíveskedjenek a plébánián jelezni.


FacebookTwitterGoogle bookmark