Advent 1. vasárnapja („A” év)


 • Az elmúlt vasárnapi Karitász gyűjtés adományait a Karitász csoport szívből köszöni.
 • A mai vasárnappal elkezdődik az új egyházi év. A liturgiában az olvasmányok a B év olvasmányait követik.
 • Advent minden napján (szombat és vasárnap kivételével) a Károly templomban, hajnali 6 órakor Rorátés szentmisével, a Szűzanyával együtt várakozunk a Gyermek születésére. Minden szentmise előtt és után szentgyónási lehetőséget biztosítunk. Jöjjünk minél többen, végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat, és a Szűzanya szeretetével várjuk szívünkben Jézus születését.
 • Jövő héttől, az adventi időben, a Károly templomban, hétköznapokon délután nem lesz szentmise, kivétel december 8. péntek, Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.
 • A szerdai egész napos szentségimádások a kórházban lesznek megtartva, felajánlva a betegekért.
 • Advent minden szombatján 17:00 órakor a Szentháromság terén adventi gyertyagyújtására várjuk szeretettel a testvéreket.
 • A betegek szentségét, advent második vasárnapján szolgáltatjuk ki a Károly templomban és a Bazilikában.
 • Ebben az esztendőben is megrendezi egyházközségünk a karácsonyi bejgli akciót. A rendeléseket a sekrestyében lehet felíratni. A bejgliket advent harmadik vasárnapján adjuk át.
 • Megérkeztek a karácsonyi gyertyák, kincses kalendárium, lap naptár, a sekrestyében megtekinthetők.
 • A Szent Anna kápolnában, mint az elmúlt esztendőben, az idén is minden vasárnap este adventi ájtatosság lesz.
 • Jövő szombaton a Bazilika esti szentmiséje, az adventi áriaest miatt a Ferences templomban lesz megtartva.


 

Krisztus Király vasárnapja („A” év)


 • Ma Krisztus Király ünnepén a 10.30-kor kezdődő szentmise elején a Jézus Szíve ünnepélyes litániájával és a Felajánló imádsággal kezdjük szentmisénket. Esti szentmisénket Érsek atya celebrálja, és örömmel számol be a Szentatyával való találkozásról.
 • A karitász felhívására templomainkban tartós élelmiszergyűjtést tartunk, hogy szegény családjainkon karácsony ünnepére segítsünk. Adományainkat a sekrestyékben adhatjuk át.
 • December 1-én első péntek lesz. Ezért a Károly templomban reggel 7 órakor is lesz szentmise.
 • Ugyancsak ezen a napon, a Bazilikában este 18 órakor, a Honvéd Férfikar adventi koncertjére várjuk a kedves testvéreket. Belépés díjtalan.
 • Ebben az esztendőben is megrendezi egyházközségünk a karácsonyi bejgli akciót. A rendeléseket a sekrestyében lehet felíratni.
 • Ezen a héten van még lehetőség arra, hogy a jövő évi szenvedő lelkekért való szentmisékre adományainkat a kijelölt helyen elhelyezzük.
 • Közeledik az esztendő vége, kérjük tisztelettel a kedves Testvéreket, hogy egyházi hozzájárulásaikat szíveskedjenek rendezni.
 • Kérjük azoknak a gyermekeknek jelentkezését Cili kántorunknál, akik a szentestén megrendezendő misztériumjátékban szeretnének játszani.
 • Tavaly későn érkeztek meg a felajánlások a testvérektől, hogy házuk kertjében lévő fenyőfát felkínálnák díszítés céljából a Bazilikának, vagy a Szentháromság terére. Ha van ilyen szándéka valakinek, szíveskedjék jelezni.
 • Jövő szombaton 17 órakor a Szentháromság terén, ünnepélyes keretek között gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját.


 

Évközi 32. vasárnap („A” év)


 • Örömmel értesültünk, hogy magyar egyházunk új boldoggal gazdagodott, Brenner János szombathelyi egyházmegyés vértanú pap személyében. Köszönjük a Szentatyának kitüntető szeretetét és kérjük Boldog Brenner János vértanú atya közbenjárását az örökkévalóságból.
 • Plébániánkon elkezdődtek a katekumenátusi beszélgetések, minden pénteken este 18 órakor. Várjuk szeretettel fiataljainkat, a szentségek felvételére.
 • A Magyar Katolikus Püspök Konferencia 2017. november 25-én szombaton országos szentségimádást hirdet. Nálunk Veszprémben, a Bazilikában 17 órakor kezdődik a szentségimádás és 18 óráig tart. Várjuk a testvéreket szeretettel. A rendezők kérik, hogy a szentségimádáson résztvevők regisztráltassák magukat a https://krisztuskiraly.iec2020.hu/#/helyszin/149 honlapjukon.
 • Következő vasárnapon Szent Erzsébet ünnepének közeledtével, a perselyadományaink, az un. „Karitász gyűjtés” Egyházunk karitatív munkáját segíti.
 • Közeledik az esztendő vége, kérjük tisztelettel a kedves Testvéreket, hogy egyházi hozzájárulásaikat szíveskedjenek rendezni.


 

Évközi 33. vasárnap („A” év)


 • Ma, Szent Erzsébet ünnepén ismertettük Szentatyánknak A szegények 1. világnapjára írt levelét, mai persely adományaink, az un. Karitászgyűjtés, ezt a célt szolgálja. Minden adakozót a jó Isten áldjon meg.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2017. november 25-én szombaton országos szentségimádást hirdet. Nálunk Veszprémben, a Bazilikában 17 órakor kezdődik a szentségimádás és 18 óráig tart. Várjuk a testvéreket szeretettel. A rendezők kérik, hogy a szentségimádáson résztvevők regisztráltassák magukat a https://krisztuskiraly.iec2020.hu/#/helyszin/149 honlapjukon. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Adjunk egy órát Jézusnak.
 • Közeledik az esztendő vége, kérjük tisztelettel a kedves Testvéreket, hogy egyházi hozzájárulásaikat szíveskedjenek rendezni.
 • Kérjük azoknak a gyermekeknek jelentkezését Cili kántorunknál, akik a szentestén megrendezendő misztériumjátékban szeretnének játszani.
 • Tavaly későn érkeztek meg a felajánlások a testvérektől, hogy házuk kertjében lévő fenyőfát felkínálnák díszítés céljából a Bazilikának, vagy a Szentháromság terére. Ha van ilyen szándéka valakinek, szíveskedjék jelezni.


 

Évközi 30. vasárnap („A” év)


 • Szerdán november 1. Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep. Templomainkban ünnepi miserend lesz. A Vámosi úti temetőben 17 órakor ájtatosság keretében halottainkra emlékezünk a ravatal előtt. Mindenkit várunk szeretettel erre a közös imádságra.
 • A Bazilikában este 18 órakor érseki szentmise, majd halottak esti ájtatosság.
 • November 2-án templomainkban, a Bazilikában 18, a Ferenceseknél 7 és a Szent Anna kápolnában 8 órakor tartjuk a szentmiséket.
 • A búcsúnyerési lehetőségeket kifüggesztettük a hirdetőtáblákra.
 • November hónap első péntekén reggel 7-kor is van szentmise a Károly templomban.
 • A felnőttek katekumenátusi előadásai november 3-án, pénteken 18 órakor kezdődnek a plébánia irodájában.