Húsvét 2. vasárnapja („B” év)


 • Húsvét 2. vasárnapja, az Irgalmasság vasárnapja. Ma délután 15 órakor a Bazilikában engesztelő szentórát tartunk. Várjuk szeretettel a testvéreket.
 • Hétfőn ünnepeljük Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét).
 • Felhívjuk a testvérek figyelmét keresztény és magyar kötelességükre, hogy tegyenek eleget állampolgári kötelességüknek és mindenki menjen el szavazni. Figyeljük meg az elmúlt évek fejlődéseit és biztosítsuk utódaink részére a keresztény Magyarországot. Isten áldd meg a magyart.
 • Hétfőtől minden hétköznap és ünnepnap az esti szentmisék a Bazilikában 19 és a Károly templomban 18 órakor lesznek megtartva.
 • A Károly templomban ezen a héten nem reggel 7 órakor, hanem este 18 órakor lesz a szentmise.
 • A Szilágyi Keresztény Iskola hirdetését ismertetem: „Családias légkörben, kiemelten foglalkozunk a hitéleti és erkölcsi neveléssel, a népi-nemzeti tudat ápolásával és a magas szintű oktatással.” Az iskolai beiratkozás 2018. április 12-én csütörtökön és április 13-án pénteken lesz 8 órától 19 óráig a főépületben.


 

Húsvétvasárnap („B” év)


 • Húsvét vasárnap este 19 órakor, Húsvéti zenés áhítat a Bazilikában, melyre várjuk szeretettel a testvéreket. Közreműködik: Liszt Ferenc Kórustársaság és a Bakony Filharmónia Barokk Együttese.
 • Húsvét hétfőjén ünnepi miserend, a Bazilikában változás: reggel 8.30-kor és 10 órakor vannak a szentmisék, rádióközvetítés miatt.
 • 2018. április 5-én (csütörtökön) a Szaléziánumban, 17 órakor a Politikai Iszlám címmel tartandó előadásra várjuk szeretettel a testvéreket. Érsek úr mutatja be az előadókat.
 • Húsvét utáni pénteken, 2018. április 6-án, a Károly templomban reggel 8-tól, 17 óráig egész napos szentségimádás lesz magyar hazánk jövőjéért. Imádkozzunk a keresztény Magyarországért.
 • Keresztény és magyar kötelességünknek tegyünk eleget, hogy akár interneten, akár a kitöltendő íveken keresztül támogassuk a kisebbségek védelmét. Ne feledjük Jézus szavát – börtönben voltam és meglátogattatok.


Ferenc Pápa gondolataival szeretnénk minden kedves Testvérünknek áldott és kegyelemteljes Húsvéti ünnepeket kívánni:

„Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Krisztussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm.” 

Nagyböjt 5. vasárnap („B” év)


 • Nagyböjt minden péntekén kötelező a hústól való megtartóztatás. Természetesen a betegek felmentést élveznek.
 • Fájdalmas pénteken (március 23-án) fél 6-kor szentmise, majd városi keresztút a Károly templomtól. Gyertyát és imakönyvet hozzunk magunkkal.
 • Keresztény és magyar kötelességünknek tegyünk eleget, hogy akár interneten, akár a kitöltendő íveken keresztül támogassuk a kisebbségek védelmét. Ne feledjük Jézus szavát – börtönben voltam és meglátogattatok.
 • Előre hirdetjük, hogy március 24-én a Lengyel-Magyar Barátság Ünnepi Hete alkalmából, a 10 órakor kezdődő szentmisére hívjuk szeretettel a testvéreket a Bazilikába. A szentmisét Bíboros úr, Gadecki lengyel érsek, Veres András győri püspök és Márfi Gyula érsek celebrálja. Azok, akik a Bazilikában nem tudnak helyet foglalni, kivetítőn keresztül kapcsolódhatnak a szentmisébe. Ezen az ünnepi szentmisén a magyar és a lengyel államfők is jelen lesznek.
 • A betegeket otthonukban nagyhéten – hétfőn keressük fel. Kérjük szíveskedjenek jelenteni őket.
 • Március 22-én, csütörtökön, a Károly templomban nagyböjti lelki nap lesz. 16 órától szentgyónási lehetőség, 17 órakor szentmise elmélkedéssel. A szentbeszédet Primász Gábor Róbert atya vezeti.
 • Március 20-án, kedden, szentmise előtt, majd utána az Angelica kórus koncertjét közvetíti a Mária rádió.


 

Virágvasárnap („B” év)


 • Mai vasárnappal elkezdődik a nagyhét. Töltsük el Krisztussal együtt, aki érettünk ajánlotta fel magát, bűneinkért.
 • Délelőtt 10.30-kor barkaszentelés, és passió. Este 17.30-tól szentgyónási lehetőség, 18 órakor kezdődik a Triduum a Bazilikában (szentmise, elmélkedéssel), felkérésemre Varga László kaposvári megyéspüspök úr vezeti.
 • Nagyhétfőn a Ferences templomban az érsekség alkalmazottjainak lelki napja lesz. 9.00-kor elmélkedés, 10.00-kor keresztút, szentgyónási lehetőség, majd 10.30-kor szentmise elmélkedéssel. Szentmise után negyed óra az Oltáriszentség előtt. Adoráció. A szentmisét és elmélkedéseket Varga László püspök úr vezeti.
 • Ezen a napon keressük fel otthonaikban a betegeket. Kérem, szíveskedjenek jelezni őket.
 • A Károly templomban hétfőn, kedden és szerdán reggel 7-kor lesznek a szentmisék, hogy lehetőség legyen a bazilikai elmélkedéseket meghallgatni.
 • 17 órától szentgyónási lehetőség, közben rózsafüzér áhítat. 18 órakor szentmise elmélkedéssel. Szentmise után is van lehetőség szentgyónás végzésére.
 • Nagykedden 10 órakor a kórház kápolnájában szentmise, elmélkedéssel. Majd szentségi áldás a betegeknek.
 • 12.30-kor megyénk és városunk vezetőivel való találkozás a plébánián.
 • 17 órától szentgyónási lehetőség, közben szentségimádás, majd Magyarország Szent Józsefnek való felajánlása. 18 órakor szentmise, befejező elmélkedéssel, a szentmisében a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása. Befejezésül pápai áldás.
 • Nagyszerdán 18.30-kor a Bazilikában Kollár Kálmán: Veszprémi Passióját énekeljük.
 • Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési szentmise. 18 órakor nagycsütörtöki szertartás, majd pedig 21 óráig csendes virrasztás az Oltáriszentség előtt.
 • Nagypénteken (szigorú böjti nap!!!) 9 órakor keresztút, 15 órakor passió és kereszt előtti hódolat. Elkezdjük az Isteni Irgalmasság kilencedét.
 • Nagyszombaton a szentsír mellett 10 órától őrség, 18 órakor húsvéti vigília szertartása, katekumenek keresztelése, szentmise, majd körmenet és a körmenet végén húsvéti ételek megszentelése.
 • Húsvét vasárnapján a szentmisék rendje délelőtt a tv és rádió közvetítések miatt változik. 8.30 és 10 órakor lesznek, az esti szentmise 10 órakor. Az érseki szentmise keretében a katekumen fiatalok első szentáldozása.
 • Húsvét vasárnap este 19 órakor Húsvéti zenés áhítat a Bazilikában, melyre várjuk szeretettel a testvéreket. Közreműködik: Liszt Ferenc Kórustársaság.
 • Húsvét hétfőjén ugyanez a szentmisék rendje.
 • Már most szeretném hirdetni, hogy húsvét utáni pénteken egész napos szentségimádás lesz magyar hazánk jövőjéért.
 • Keresztény és magyar kötelességünknek tegyünk eleget, hogy akár interneten, akár a kitöltendő íveken keresztül támogassuk a kisebbségek védelmét. Ne feledjük Jézus szavát – börtönben voltam és meglátogattatok.


 

Nagyböjt 4. vasárnap („B” év)


 • Nagyböjt minden péntekén kötelező a hústól való megtartóztatás. Természetesen a betegek felmentést élveznek.
 • A nagyböjti péntekeken a Károly templomban fél 5-kor keresztúti ájtatosság lesz. Itt hirdetjük, hogy fájdalmas pénteken (március 23-án) fél 6-kor szentmise, majd városi keresztút lesz a Károly templomtól. Gyertyát és imakönyvet hozzunk magunkkal.
 • Keresztény és magyar kötelességünknek tegyünk eleget, hogy akár interneten, akár a kitöltendő íveken keresztül támogassuk a kisebbségek védelmét. Ne feledjük Jézus szavát – börtönben voltam és meglátogattatok.
 • FONTOS! Március 14-én a Károly templomban nagyböjti lelki nap lesz. 16 órától szentgyónási lehetőség, 17 órakor szentmise elmélkedéssel. A szentbeszédet Lancendorfer István atya vezeti.
 • Előre hirdetjük, hogy március 24-én a Lengyel-Magyar Barátság Ünnepi Hete alkalmából, a 10 órakor kezdődő szentmisére hívjuk szeretettel a testvéreket a Bazilikába. A szentmisét Bíboros úr, Gadecki lengyel érsek, Veres András győri püspök és Márfi Gyula érsek celebrálja. Azok, akik a Bazilikában nem tudnak helyet foglalni, kivetítőn keresztül kapcsolódhatnak a szentmisébe. Ezen az ünnepi szentmisén a magyar és a lengyel államfők is jelen lesznek.