Évközi 19. vasárnap („A” év)


 • Köszönetemet szeretném a testvérek felé kifejezni, hogy 70. születésnapom alkalmából ennyi szeretettel árasztottak el. Továbbra is kérem imádságukat, és segítségüket, hogy mindazt a feladatot, melyet reám bíz a Mindenható, teljesíteni tudjam.
 • Imádságainkban köszönjük meg a jó Istennek Gyula érseket, akit 1997. aug. 14-én nevezett ki Szent II. János Pál pápa főegyházmegyénk Főpásztorává.
 • Augusztus 15-én, kedden, Nagyboldogasszony parancsolt ünnep. A Főplébániához tartozó templomainkban vasárnapi miserend lesz.
 • Jövő vasárnap, augusztus 20, Szent István király ünnepe. A Bazilikában a 10.30-kor kezdődő szentmisét Érsek atya mutatja be, majd pedig kenyérszentelés. A Szentháromság terén tartandó rendezvények miatt a Bazilikában esti szentmise nem lesz!


 

Évközi 18. vasárnap („A” év)


Megragadom az alkalmat, mivel különösebb hirdetés nincs ezen a vasárnapon, hogy a veszprémi Szent Mihály Főplébánia Képviselőtestületének, és magam, mint az egyházközség káplánja nevében, tisztelettel és szeretettel meghívjuk a kedves testvéreket 2017. augusztus 11-én (pénteken) 17 órára a veszprémi Bazilikába.

Ezen a napon szeretnénk plébános atyánkat 70. születésnapja alkalmából köszönteni.

Dátum szerinti születésnapján nincs itthon, ezért, már hetekkel ezelőtt ezt a dátumot tűztük ki.

A hálaadó szentmisében köszönjük meg hivatását és azt a sok munkát, melyet a hívek megmentéséért vállal, további életére Jézus és a Szűzanya áldását kérjük.

Plébános atyának kérése, hogy semmi ajándékot ne hozzanak a testvérek, hanem az erre szánt összeget a Szent Mihály szobor állítására ajánlják fel, és helyezzék el a szentmisén a perselyező kosárba.

Testvéri szeretettel:
Zsolt atya és a Képviselőtestület 

Évközi 16. vasárnap („A” év)


 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a ferencesek templomában hétköznap hivatalos szentmise nincs. Az idős atyák a Bazilikában miséznek esténként. A vasárnap és ünnepek szentmiséit reggel 7 órakor mutatjuk be. (2017. augusztus 1-től)
 • A következő két héten az érsekségen nincs félfogadás a szabadságolás miatt.
 • A héten, július 26-án ünnepli a katolikus világ Szent Joakim és Szent Anna ünnepét. Főegyházmegyénk Fővédőszentjét július 28-án délután 16 órakor kezdődő szentmisével, majd körmenettel, a nagyszülők megáldásával ünnepeljük. A főpásztori szentmise után ünnepi előadással köszöntjük a nagyszülőket.
 • Kérjük a Szentföldre induló zarándokok a héten irodai időben szíveskedjenek a második részletet befizetni.


 

Évközi 17. vasárnap („A” év)


 • Főegyházmegyénk nyugalmazott Érsekét, dr. Szendi Józsefet, holnap (2017. július 31-én), hétfőn helyezzük örök nyugalomra a Bazilikában. Reggel 9 órától búcsúzhatnak ravatala előtt 10.45-ig. A rózsafüzért a társulat tagjai, illetve a kispapok vezetik. 11 órakor kezdődik a temetési szentmise. A szentmise után temetési szertartás, majd holttestét a Bazilika kriptájában helyezzük el. Gépkocsival nem lehet behajtani a Szentháromság terére. Szeretetünket egy szál virággal, mécsessel fejezzük ki. Koszorúmegváltást a Bazilika javára ajánljuk fel, a kihelyezett perselybe.
 • Augusztus hónap első péntekén (aug. 4) reggel 7 órakor is van szentmise a Károly templomban.
 • Augusztus 1-től, a ferencesek templomában vasár- és ünnepnap a szentmisék újra reggel 7 órakor kezdődnek. Hétköznapokon hivatalos szentmise nincs.


 

Évközi 15. vasárnap („A” év)


 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a ferencesek templomában hétköznap hivatalos szentmise nincs. Az idős atyák a Bazilikában miséznek esténként. A vasárnap és ünnepek szentmiséit reggel 7 órakor mutatjuk be. (2017. augusztus 1-től)
 • A következő két héten az érsekségen nincs félfogadás a szabadságolás miatt.
 • A Károly templomban a héten, csütörtökön reggel 7 órakor van a szentmise.
 • A Károly templomban a mai napon – Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe – melyet a liturgia ma vasárnap miatt háttérbe helyez. De a hagyományunkhoz híven skapulárés beöltözésre van lehetőség.
 • Az őszi zarándoklat befizetése az irodai félfogadás ideje alatt lehetséges.