Évközi 10. vasárnap („B” év)


 • 2018. június 6-án Szent Norbert ünnepén a csornai apáti templomban Várszeghy Asztrik püspök diakónussá szentelte világi elnökünk fiát, Godzsa Tamást, aki a rendben az István nevet kapta. Imádkozzunk hivatásáért és újabb papi és szerzetesi hivatásokért, egyben a hűséges kitartás kegyelméért.
 • Nálunk itt a Bazilikában, ezen a héten – pénteken – Érsek úr, négy fiatal diakónust áldozópappá szentel főegyházmegyénk szolgálatára. A szentelés 10 órakor kezdődik. Imádságos lélekkel minél többen kapcsolódjunk a papszentelésbe.
 • Hétfőtől lehet jelentkezni az őszi libanoni zarándoklatra a plébániahivatalban. Kérem a jelentkezési határidőt feltétlenül tartsuk be, ha a határidő előtt a létszám betelik, a jelentkezéseket nem tudjuk felvenni. A programok a sekrestyében átvehetők, minden információval.
 • Kérem a testvéreket, figyeljünk templomaink biztonságára, ne adjunk a kéregetőknek, a hajléktalanoknak. Őket szervezetten segítjük. Sajnos a Károly templom minden perselyét feltörték és napokon keresztül lopták az adományokat.


 

Úrnapja („B” év)


 • Minden segítséget köszönök azoknak, akik az úrnapi körmenet rendezésében segítséget nyújtottak.
 • Június elsejétől megoldódott a sekrestyési feladatok ellátása. Köszönöm a képviselőtestületi tagok helytállását.
 • A Szent Mihály Bazilika látogatási rendje megváltozott, csak az egyházközség által megbízott személyek vezethetik a csoportokat. Akik csak imádkozni szeretnének, azoknak a ferencesek templomában van rá lehetőségük.
 • Június 6-án – szerdán – diakónussá szentelik a csornai premontrei apátsági templomban Godzsa Tamás fiatalunkat. Imáinkkal kísérjük életét és hivatását.
 • Pénteken 18 órakor „batyus” katekumenátusi találkozó lesz a plébánia kertjében. Várjuk szeretettel az idei katekumenátusi közösség tagjait.
 • Megérkezett egyházközségünk őszi zarándoklatának programja. Jelenleg annyit szeretnék közölni, hogy október 21-27 között Libanonba szerveztük meg. Jelentkezni a programfüzetek kiosztása után június 10-től a hónap végéig lehet, de csak a plébánia hivatalban.


 
<h2>
Pünkösd ünnepe (&#8222;B&#8221; év)
</h2>
<br />
 
<ul>
<li>
Pünkösd hétfőjén Szentatyánk, Ferenc pápa rendelkezése szerint Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját köszöntjük.
</li>
<li>
Templomainkban Pünkösd hétfőjén a szentmisék rendje a következő: a Bazilikában reggel 9 és 10.30-kor, a Ferences templomban este 19-kor, a Károly templomban reggel 9 és 18 órakor tartjuk a szentmiséket.
</li>
<li>
A tavaszi zarándoklaton résztvevők a Károly templomtól indulnak, május 22-én, kedden. Az indulás előtt 6 órakor szentmise, majd közvetlenül a szentmise után indulás autóbusszal.
</li>
<li>
Következő vasárnap a Szentháromság ünnepe.
</li>
</ul>
 
 
<br /><br />
 

Szentháromság vasárnapja („B” év)


 • A héten június hónap első péntekén a Károly templomban reggel 7 órakor is lesz szentmise.
 • Vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 10.30-as szentmise után a Szentháromság terén úrnapi körmenetet tartunk. Kérem a szokott módon az oltárok elkészítését, és a képviselőtestületi tagok segítségét.


 

Urunk mennybemenetelének ünnepe („B” év)


 • A felnőtt bérmálkozók szentgyónási lehetősége: a Bazilikában csütörtökön 17 órakor, a Károly templomban szombaton 18 órakor.
 • Jövő vasárnap a Szentlélek eljövetelének, Pünkösdnek ünnepe lesz. Ezen az ünnepen bérmálkoznak felnőtt testvéreink.
 • Pünkösdhétfőn a Bazilikában 9-kor és 10.30-kor, a Károly templomban 8 órakor és 18 órakor van szentmise. A ferenceseknél 19 órakor.
 • Tavaszi Máriás zarándoklatunk május 22-én (kedden) reggel 6 órakor indul a Károly templom melletti parkolótól.
 • Pünkösd vasárnapja után folytatódik a liturgiában az évközi időszak.