Húsvétvasárnap


 • Húsvétvasárnap (ápr. 16-án) az esti szentmise után Húsvéti hangverseny este 20 órakor a Bazilikában, a Liszt Ferenc kórustársaság előadásában. Vezényel: Kővári Péter.
 • Húsvéthétfőn ünnepi miserend van templomainkban.
 • Szombaton, április 22-én Litéren 10 órakor közös imádság Bódi Magdolna sírjánál, majd 11 órakor a vértanúságának helyén ünnepi szentmise, melyet dr. Seregély István ny. egri érsek mutat be. Az ünnepi szentmise szónoka Mons. Kovács Gergely szentszéki posztulátor.
 • Vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja. A 10.30-kor kezdődő szentmisében elsőáldozás lesz, majd szentségimádás. 15 órakor az irgalmasság szentórája.
 • Az egyházközség prágai utazásán résztvevők hétfőn fél 7-kor indulnak a Károly templom melletti autóbusz megállóból.
 • Minden kedves Testvérünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk lelkipásztori szeretettel.


 

Virágvasárnap


 • Kedves Testvérek, a nagyheti és húsvéti szertartások programjait elektronikus úton elküldtük, illetve templomaink kapujára kifüggesztettük.
 • 2017. április 11-én (nagykedden) 10 órakor Dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök úr a Csolnoki Ferenc kórház kápolnájában mutat be szentmisét, majd betegeket látogat.
 • Nagyszombaton a körmenet után ételszentelés. Elevenítsük fel a régi keresztény hagyományt, húsvéti ételeink megáldását.
 • Húsvétvasárnap az esti szentmise után 20 órakor a Bazilikában szokásos húsvéti koncert a Liszt Ferenc Kórustársaság előadásában. Vezényel: Kővári Péter karnagy.
 • A húsvéti családi gyertyák a bejáratnál megtekinthetők és megvásárolhatók.
 • Minden kedves Testvérünknek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk, a főplébánián szolgálatot teljesítő paptestvérekkel együtt.


 

Nagyböjt 4. vasárnapja („A” év)


 • Megköszönjük a testvéreknek, hogy a Karitász felhívására, az elmúlt héten, a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésben adományaikat felajánlották a szegények megsegítésére. (Erről 2017. március 12-én körlevél felolvasásával értesítettük a testvéreket!)
 • Nagyböjt minden péntekén a Károly templomban fél 5-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Elmélkedjünk Jézus szenvedéséről, melyet érettünk, örök életünkért vállalt magára.
 • Ne feledjük el, hogy nagyböjt minden péntekén, a böjti fegyelem értelmében a húsételektől való megtartóztatás kötelező.
 • A mai vasárnaptól az esti szentmisék vasárnap és hétköznap a Károly templomban 6 és a Bazilikában este 7 órakor kezdődnek.
 • A Szentsír virágaira szánt adományokat a Szűzanya perselybe szíveskedjenek elhelyezni.
 • A Károly templomban visszaállítom a nagyböjti lelki napokat, az idén április 5-én és 6-án este 6 órakor lesz a nagyböjti elmélkedés, szentmise, és szentgyónási lehetőség. Lancendorfer István kelenvölgyi plébános testvéremet kértem fel, hogy a felújított Károly templomot és a hívek lelkét ezeken az estéken lelkesedésével és hitével töltse be.
 • Április 7-én, Fájdalmas pénteken 6 órakor szentmise, majd városi keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig.
 • A Bazilikában Virágvasárnap este 7 órakor kezdődik a három napos lelkigyakorlat, melyet az idei nagyböjtben Dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök úr vezet felkérésemre. A részletes programot később hirdetjük.
 • Akik Húsvét előtti szentgyónásukat betegségük miatt otthonaikban szeretnék elvégezni, kérjük, szíveskedjenek a plébánián jelezni.


 

Nagyböjt 5. vasárnapja („A” év)


 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia előírása szerint mai perselyadományainkat a Szentföld javára fordítjuk.
 • A Károly templomban visszaállítom a nagyböjti lelki napokat, ezeket az idén április 5-én és 6-án este 6 órakor tartjuk. 17.30-tól szentgyónási lehetőség, szentmise elmélkedéssel. Április 6-án a szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Felkérésemre Lancendorfer István atya vezeti a lelkigyakorlatot. Várjuk a kedves testvéreket.
 • Április 7-én, Fájdalmas pénteken 6 órakor szentmise, majd városi keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig. A szentmisét Érsek úr mutatja be. Énekeskönyveinkkel és gyertyával jöjjünk és kísérjük útján a szenvedő Krisztust.
 • A Bazilikában Virágvasárnap 10.30-kor barkaszentelés és Passió. Este 7 órakor kezdődik a három napos lelkigyakorlat, melyet az idei nagyböjtben Dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök úr vezet felkérésemre. Szentgyónási lehetőség van mindennap a szentmise előtt fél órával. A keddi szentmisében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki.
 • Akik Húsvét előtti szentgyónásukat betegségük miatt otthonaikban szeretnék elvégezni, kérjük, szíveskedjenek a plébánián jelezni.
 • Az otthoni húsvéti gyertyákat a templom bejáratánál megvásárolhatják a testvérek.


 

Nagyböjt 3. vasárnapja („A” év)


 • Nagyböjt minden péntekén a Károly templomban fél 5-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Elmélkedjünk Jézus szenvedéséről, melyet érettünk, örök életünkért vállalt magára.
 • Ne feledjük el, hogy nagyböjt minden péntekén, a böjti fegyelem értelmében a húsételektől való megtartóztatás kötelező.
 • Figyeljünk az óra átállítására, március 26-ától az esti szentmisék vasárnap és hétköznap a Károly templomban 6 és a Bazilikában este 7 órakor kezdődnek.
 • A Szentsír virágaira szánt adományokat a Szűzanya perselybe szíveskedjenek elhelyezni.
 • A Károly templomban visszaállítom a nagyböjti lelki napokat, az idén április 5-én és 6-án este 6 órakor lesz a nagyböjti elmélkedés, szentmise, és szentgyónási lehetőség. Lancendorfer István kelenvölgyi plébános testvéremet kértem fel, hogy a felújított Károly templomot és a hívek lelkét ezeken az estéken lelkesedésével és hitével töltse be.
 • Április 7-én, Fájdalmas pénteken 6 órakor szentmise, majd városi keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig.
 • A Bazilikában Virágvasárnap este 7 órakor kezdődik a három napos lelkigyakorlat, melyet az idei nagyböjtben Dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök úr vezet felkérésemre. A részletes programot később hirdetjük.
 • A prágai zarándoklaton résztvevőket kérem, hogy március 23-án, csütörtökön este 17.30-kor a Károly templomba, megbeszélésre szíveskedjenek elfáradni.
 • Megérkeztek a családi húsvéti gyertyák. Minél többen vigyük otthonainkba a feltámadás fényét.