Évközi 21. vasárnap („C” év)


 • Örömet hirdetnek a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyház és a város összes templomának harangjai: Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása alkalmából a Bazilikában. Kérem a papokat és a testvéreket, hogy új Főpásztorunkat fogadják szeretettel. Imáinkban forduljunk Jézushoz, hogy bőséges kegyelmével gazdagítsa, és így a jó Pásztor szeretetével tudja vezetni Főegyházmegyénket. Fontos információk a beiktatással kapcsolatban:
  • A Bazilikában csak a papság és a meghívóval rendelkező testvérek tudnak helyet foglalni.
  • Mindenki a szabadtéren, két helyen felállított kivetítőkről tudja kísérni a szertartást, illetve a ferences templomban.
  • Ezeket a helyeket 8 órától 9.15-ig tudják elfoglalni, tehát kérjük a testvéreket, hogy erre az időpontra figyeljenek.
  • Természetesen biztosítjuk a szentáldozási lehetőséget.
  • Fontos, hogy a Szentháromság terét csak a várkapu felől lehet megközelíteni.
 • Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy kedden este 6 órára szíveskedjenek megbeszélésre a plébánia irodájába elfáradni. Egyben pedig szeretném köszönetemet kifejezni az elmúlt napokban elvégzett munkájukért.
 • A jövő héten a Károly templom főbejáratának restaurálása miatt a hétköznapi szentmiséket a kórház kápolnájában tartjuk.
 • Mellékelve küldünk egy imádságot, hogy a következő héten mindenki kapcsolódjék be az új Főpásztorért szóló imádságba.

Imádság a főpásztorért


Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben.

Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg György érsekünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt, hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal.

Ámen.

(Sacramentarium Veronense) 

Évközi 20. vasárnap („C” év)


 • Két család jó lelkű, keresztény ápolót keres beteg szüleik mellé. Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet. Sokan szoktak betegápolási munkát keresni, ez jó lehetőség.

Néhány előzetes hirdetést szeretnék megosztani:

  • Augusztus 20-án, Szent István király ünnepe, ünnepi miserend, a 10.30-kor kezdődő szentmisében a kenyér megáldása lesz.
  • Augusztus 24-én szombaton 15.30-kor Ebele Ferenc atya vasmiséjét (65 éves papi jubileum) és 90. születésnapját ünnepeljük a Bazilikában.
  • Augusztus 25-én este 19 órakor, a Bazilikában hálaadó szentmisében búcsúzunk Gyula érsekünktől. Köszönjük meg 22 évi főpásztori munkáját.
  • Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása a Bazilikában. Kérem a papokat és a testvéreket, hogy új Főpásztorunkat fogadják szeretettel. Imáinkban forduljunk Jézushoz, hogy bőséges kegyelmével gazdagítsa, és így a jó Pásztor szeretetével tudja vezetni főegyházmegyénket.

   Fontos információk a beiktatással kapcsolatban:

  • A Bazilikában csak a papság és a meghívóval rendelkező testvérek tudnak helyet foglalni.
  • Mindenki a szabadtéren, két helyen felállított kivetítőkről tudja kísérni a szertartást, illetve a ferences templomban.
  • Ezeket a helyeket 8 órától 9.15-ig tudják elfoglalni, tehát kérjük a testvéreket, hogy erre az időpontra figyeljenek.
  • Természetesen biztosítjuk a szentáldozási lehetőséget.
  • Fontos, hogy a Szentháromság terét csak a várkapu felől lehet megközelíteni.
  • Kérem a képviselőtestületi tagokat, szíveskedjenek egyeztetni Somlóvári Lászlóval, hogy közösen a lépcsőnél felhalmozott tárgyaktól szabad feljárást biztosítsanak a kórusra. Munkájukat és segítségüket előre köszönjük.


 

Évközi 18. vasárnap („C” év)


 • Két család jó lelkű, keresztény ápolót keres beteg szüleik mellé. Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet. Sokan szoktak betegápolási munkát keresni, ez jó lehetőség.

Néhány előzetes hirdetést szeretnék megosztani:

 • Augusztus 5-én (hétfőn) Havas Boldogasszony ünnepe, köszöntjük Szűzanyánkat.
 • Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi miserend van templomainkban, kivétel a reggel 9 órai szentmise. Parancsolt ünnep.
 • Augusztus 20-án, Szent István király ünnepe, ünnepi miserend, a 10.30-kor kezdődő szentmisében a kenyér megáldása lesz.
 • Augusztus 24-én szombaton 15.30-kor Ebele Ferenc atya vasmiséjét (65 éves papi jubileum) és 90. születésnapját ünnepeljük a Bazilikában.
 • Augusztus 25-én este 19 órakor, a Bazilikában hálaadó szentmisében búcsúzunk Gyula érsekünktől. Köszönjük meg 22 évi főpásztori munkáját.
 • Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása a Bazilikában. Kérem a papokat és a testvéreket, hogy új Főpásztorunkat fogadják szeretettel. Imáinkban forduljunk Jézushoz, hogy bőséges kegyelmével gazdagítsa, és így a jó Pásztor szeretetével tudja vezetni főegyházmegyénket.


 

Évközi 19. vasárnap („C” év)


 • Két család jó lelkű, keresztény ápolót keres beteg szüleik mellé. Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet. Sokan szoktak betegápolási munkát keresni, ez jó lehetőség.

Néhány előzetes hirdetést szeretnék megosztani:

 • Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi miserend van templomainkban, kivétel a reggel 9 órai szentmise. Parancsolt ünnep!
 • Augusztus 20-án, Szent István király ünnepe, ünnepi miserend, a 10.30-kor kezdődő szentmisében a kenyér megáldása lesz.
 • Augusztus 24-én szombaton 15.30-kor Ebele Ferenc atya vasmiséjét (65 éves papi jubileum) és 90. születésnapját ünnepeljük a Bazilikában.
 • Augusztus 25-én este 19 órakor, a Bazilikában hálaadó szentmisében búcsúzunk Gyula érsekünktől. Köszönjük meg 22 évi főpásztori munkáját.
 • Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása a Bazilikában. Kérem a papokat és a testvéreket, hogy új Főpásztorunkat fogadják szeretettel. Imáinkban forduljunk Jézushoz, hogy bőséges kegyelmével gazdagítsa, és így a jó Pásztor szeretetével tudja vezetni főegyházmegyénket.


 

Évközi 17. vasárnap („C” év)


 • Szeretném megköszönni a cebui elhagyott gyermekek otthonára tett felajánlásokat, melyeket Szent Anna ünnepén a testvérek a perselybe helyeztek.
 • Egy család jólelkű, keresztény ápolót keres beteg szüleik mellé. Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet.

Néhány előzetes hirdetést szeretnék megosztani:

 • Augusztus 5-én Havas Boldogasszony ünnepe. A héten elsőpéntek. Reggel 7 órakor a Károly templomban szentmise és szentgyónási lehetőség.
 • Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi miserend van templomainkban, kivétel a reggel 9 órai szentmise. Parancsolt ünnep.
 • Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén ünnepi miserend, a 10.30-kor kezdődő szentmisében a kenyér megáldása lesz.
 • Augusztus 24-én szombaton 15.30-kor Ebele Ferenc atya vasmiséjét (65 éves papi jubileum) és 90. születésnapját ünnepeljük a Bazilikában.
 • Augusztus 31-én 10 órakor új Főpásztorunk ünnepélyes beiktatása a Bazilikában. Kérem már most a testvéreket, idejüket úgy osszák be, hogy Főegyházmegyénk új Főpásztorát fogadjuk szeretettel.


 
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!