Évközi 6. vasárnap („B” év)


 • Hirdetjük, hogy a veszprémi Szent Mihály Főplébánia évi rendes közgyűlése február 12-én – hétfőn este 18 órakor lesz. Kérem a képviselőtestületi tagok szíves megjelenését. A számlák vizsgálata szombaton megtörtént.
 • Továbbra is hirdetjük és kérjük a testvérek segítségét a bazilikai sekrestyési állás betöltésére.
 • A Szilágyi Keresztény Iskola hirdeti, hogy iskola tájékoztatót tart: 2018. február 12-én hétfőn 17 órakor. Nyílt napok: február 13-án és 20-án (kedden) reggel 8-tól 10 óráig, az iskola főépületében. Minden szülőt nagy szeretettel vár az iskola vezetősége.
 • Szerdán – Hamvazószerda – ezzel a nappal elkezdődik a 2018. év nagyböjti időszaka. A böjti fegyelem értelmében szigorú böjti nap, azaz 16 éves kortól 60 éves korig, napi egyszeri jóllakás és háromszori étkezés. Ezen a napon, de nagyböjt minden péntekén kötelező a hústól való megtartóztatás. Természetesen a betegek felmentést élveznek.
 • Nagyböjt minden péntekén a Károly templomban fél 5-kor keresztúti ájtatosság lesz. Itt hirdetjük, hogy fájdalmas pénteken városi keresztút lesz.
 • Hamvazószerdán a Károly templomban nem lesz reggel 7-kor szentmise, hanem 17 órakor mutatjuk be, hogy a munkanap miatt minél többen tudjanak részt venni.
 • Ma emlékezünk a Szűzanya lourdes-i jelenésére, ez a nap a betegek világnapja. Imáinkban legyünk segítségükre!


 

Évközi 5. vasárnap („B” év)


 • A mai vasárnapon a szentmisék végén Balázs áldást adunk a testvéreknek.
 • Előre hirdetjük, hogy a veszprémi Szent Mihály Főplébánia évi rendes közgyűlése február 12-én – hétfőn este 18 órakor lesz. Kérem a képviselőtestületi tagok szíves megjelenését. A számla vizsgálókat kérem 10-én (szombaton) 9 órára szíveskedjenek elfáradni az irodába.
 • Továbbra is hirdetjük és kérjük a testvérek segítségét a bazilikai sekrestyési állás betöltésére.
 • A Szilágyi Keresztény Iskola hirdeti, hogy iskola tájékoztatót tart: 2018. február 12-én hétfőn 17 órakor. Nyílt napok: február 13-án és 20-án (kedden) reggel 8-tól 10 óráig, az iskola főépületében. Minden szülőt nagy szeretettel vár az iskola vezetősége.
 • A Hittudományi Főiskola hirdeti, hogy szociális munka alapszakon képzést indít nappali és levelező tagozaton. Jelentkezési határidő február 15. Ponthatár a felvételihez 280 pont.


 

Évközi 3. vasárnap („B” év)


 • Mai vasárnapon kezdődik az idei ökumenikus imahét. A Bazilikában 17 órakor Szemere János evangélikus püspök hirdet Igét. Az ima összejövetel után este 18 órakor vasárnapi szentmise.
 • Az imahét programját kifüggesztettük a hirdetőtáblára.
 • A katekumenátusi pénteki előadás miatt, a férfi közösség tagjait 17 órára szeretném meghívni a Ferencesek templomába szentmisére, mely egyben egy rövid megbeszélés lenne a következő programokról.
 • Előre hirdetjük, hogy a veszprémi Szent Mihály Főplébánia évi rendes közgyűlése február 12-én – hétfőn este 18 órakor lesz. Kérem a képviselőtestületi tagok szíves megjelenését.


 

Évközi 4. vasárnap („B” év)


 • Mai vasárnapon befejeződik az idei ökumenikus imahét. A református nagytemplomban 17 órakor Márfi Gyula érsek hirdeti az Igét.
 • Előre hirdetjük, hogy a veszprémi Szent Mihály Főplébánia évi rendes közgyűlése február 12-én – hétfőn este 18 órakor lesz. Kérem a képviselőtestületi tagok szíves megjelenését.
 • Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Miserend: a Károly templomban reggel 7 órakor, 17-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise, a Bazilikában 17 órakor szentségimádás, 18 órakor szentmise. Mindkét helyen az esti szentmisében gyertyaszentelés lesz.
 • Szombaton Szent Balázs püspök ünnepe, Balázs áldással. A vasárnapi szentmisékben a testvéreket Balázs áldásban részesítjük.
 • Továbbra is hirdetjük és kérjük a testvérek segítségét a bazilikai sekrestyési állás betöltésére.


 

Évközi 2. vasárnap („B” év)


 • Első hirdetésünk alkalmából szeretettel köszöntjük a testvéreket. A karácsonyi ünnepkör bezárása után a megszokott rendben folytatódik az egyházközség élete. Pár új dologra szeretnék kitérni.
  • a./ Január 1-től a Szent Anna kápolnát átengedtük használatra a Padányi iskola részére. Jogilag továbbra is a Főplébániához tartozik.
  • b./ A Károly templomban – a hívek kérésére – a szentségimádást szerdánként a téli időben, a kórház kápolnájában tartjuk.
  • c./ A Károly templomot nem tudjuk nyitva tartani napközben, mert a hajléktalanok beköltöztek, így a templomot a szentmisék előtt fél órával nyitjuk. Ez a rendelkezés ugyancsak a téli időszakra érvényes.
  • d./ 2018-tól az egyházközségi hozzájárulás személyenként min. 5500 Ft, a csendes szentmisék stipendiuma 1200 Ft.
 • Hirdetjük, hogy az idei ökumenikus imahét jövő vasárnap kezdődik a Bazilikában 17 órakor, Szemerei János evangélikus püspök vezetésével. Várunk mindenkit szeretettel.
 • A Szent Margit Plébánia lelkigyakorlatának programját a hirdetőtáblára kihelyeztük.
 • Apollónia nővér temetése január 26-án, 14 órakor lesz, szentmise és beszentelése a Regina Mundi templomban lesz, majd az alsóvárosi temetőben az angolkisasszonyok kriptájában helyezzük örök nyugalomra.