Minden pénteken


16.30: Keresztúti ájtatosság (Károly templom)


Március 10 (szombat)


18.30: A Magyar Örökség, Junior Príma és Príma díjjal kitüntetett Angelica Leánykar nagyböjti műsora (Bazilika)
Nagy szeretettel várjuk a testvéreket. A műsor ingyenes, de a kórus fenntartására adományokat elfogadunk.


Március 14: Lelki nap (Károly templom)


16.00: Szentgyónási lehetőség
17.00: Szentmise elmélkedéssel. Lancendorfer István esztergomi egyházmegyés atya vezeti.


Március 22: Lelki nap (Károly templom)


16.00: Szentgyónási lehetőség
17.00: Szentmise elmélkedéssel. Primász Gábor Róbert ciszterci, plébános vezeti.


Március 23 (Fájdalmas péntek): Városi keresztút


17.30: Szentmise (Károly templom), majd városi keresztút a Károly templomtól. Gyertyát és imakönyvet hozzunk magunkkal.


Március 24 (szombat)


10.00: Ünnepi pontifikális szentmise a lengyel és a magyar köztársasági elnök jelenlétében a Bazilikában. A szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Veres András, a magyar Püspöki Konferencia elnöke, Márfi Gyula érsek, valamint Gadecki érsek, a lengyel Katolikus Püspöki Konferencia elnöke pontifikálja.


Március 25 (Virágvasárnap)


Bazilika:
9.00: Diákmise
10.30: Szentmise barkaszenteléssel
17.30-tól szentgyónási lehetőség
18.00: Triduum első napja Varga László kaposvári püspök vezetésével

Károly templom: 8.00 és 17.00 szentmisék


Március 26 (Nagyhétfő)


Károly templom: a szentmise reggel 7-kor lesz, hogy lehetőség legyen a bazilikai elmélkedéseket meghallgatni.

Ferences templom: az érsekség alkalmazottjainak lelki napja

9.00: Elmélkedés
10.00: Keresztút, szentgyónási lehetőség
10.30: Szentmise elmélkedéssel. Szentmise után negyed óra adoráció az Oltáriszentség előtt. A szentmisét és elmélkedéseket Varga László püspök úr vezeti.

Bazilika:
17.00: Szentgyónási lehetőség, rózsafüzér
18.00: Triduum második napja Varga László kaposvári püspök vezetésével


Március 27 (Nagykedd)


Károly templom: a szentmise reggel 7-kor lesz, hogy lehetőség legyen a bazilikai elmélkedéseket meghallgatni.

Kórház kápolna:
10.00: Betegek miséje, majd szentségi áldás a betegeknek

12.30: Találkozás a megye és a város vezetőivel a plébánián

Bazilika:
17.00: Szentgyónási lehetőség, szentségimádás
Magyarország felajánlása Szent Józsefnek
18.00: Triduum utolsó napja Varga László kaposvári püspök vezetésével, betegek szentségének kiszolgáltatása, pápai áldás.


Március 28 (Nagyszerda)


18.30: Kollár Kálmán: Veszprémi Passió (Bazilika)

Károly templom: a szentmise reggel 7-kor lesz

Március 29 (Nagycsütörtök)

 

Bazilika:
10.00: Olajszentelési szentmise
18.00: Érseki szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés
22.00-ig virrasztás az Oltáriszentség előtt

Károly templom:
17.00 szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés, virrasztás 20 óráig


Március 30 (Nagypéntek)


Bazilika, Károly templom:
9.00: Keresztúti ájtatosság
15.00: Nagypénteki szertartás, passió, kereszt előtti hódolat, csonka mise.
Isteni Irgalmasság kilencedének első napja


Március 31 (Nagyszombat)


Bazilika:
10 órától látogatható a szentsír
18.00: érseki vigilia szertartása,
a szentmise után 19:30-kor körmenet és ételszentelés

Károly templom:
17.00: vigilia szertartása,
a szentmise után 18:30-kor körmenet és ételszentelés


Április 1 (Húsvétvasárnap)


Bazilika:
8.30: Diákmise
10.00: Érseki szentmise
18.00: Szentmise
19.00: Húsvéti koncert: Liszt Ferenc Kórustársaság

Károly templom: 8.00 és 17.00 szentmisék


Április 2 (Húsvéthétfő)


Bazilika:
8.30: Diákmise
10.00: Érseki szentmise
18.00: Szentmise

Károly templom: 8.00 és 17.00 szentmisék


Április 6 (péntek)


Egész napos szentségimádás magyar hazánk jövőjéért a Károly templomban reggel 8-tól 17 óráig. Imádkozzunk a keresztény Magyarországért.
FacebookTwitterGoogle bookmark