RSS
2019.12.24 - Pásztorjáték
Szenteste a Szent Mihály Bazilikában az egyházközség családjaiból mintegy 50 gyerek adta elő Jézus születésének történetét, melyre idén is Zsilinszky Cecília kántor készítette fel őket. Az előadás végén Udvardy György érsek köszönte meg a színvonalas produkciót, majd mindenkinek azt kívánta, hogy ez az ünnep Isten szeretetét hozza közelebb. Majd a főpásztor behelyezte a kisded Jézus szobrát a székesegyház betlehemébe, utána pedig Nagy Károly apát, plébánossal ajándékot adott át a szereplő gyerekeknek.
2019.12.24 - Éjféli szentmise
Az éjféli szentmisét Udvardy György érsek mutatta be Veszprémben. A hagyományos éjféli szentmisén a Szent Mihály-bazilikában a főpásztorral együtt koncelebrált Takáts István érseki helynök, Varga István bírósági helynök, az Érseki Hittudományi Főiskola és a Boldog Gizella Szeminárium rektora és Nagy Károly apát, kanonok, a Szent Mihály Bazilika plébánosa. Karácsony vigíliáján a bazilikát zsúfolásig megtöltötték a hívek, a Duna Televízió élő közvetítése révén pedig világszerte követhették a liturgiát.
2019.12.06 - Betlehemi jászol kiállítás
Immár ötödik alkalommal A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) és a Szaléziánum közös szervezésében valósult meg a betlehemi jászolkiállítás, mely különböző természetes anyagokból (fa, agyag, szalma, termények, stb.), eltérő stílusokban készült betlehemi jászlakból álló közel 30 válogatott művet tartalmaz. Emellett a Szaléziánum a Szent Mihály Plébániával a veszprémi várban zajló „Advent a várban” rendezvénysorozathoz kapcsolódva hirdetett pályázatot. A Veszprémi Főegyházmegye oktatási intézményeiből érkezett mintegy 200 alkotás, melyekből félszáz betlehem-ábrázolás került díjazására és kiállításra.
2019.12.01 - Egymillió csillag a szegényekért
December 1-jén Veszprémben indultak útjára a szeretet lángjai, hogy egy héten keresztül hívják fel a figyelmet a mélyszegénységben élőkre. Az ünnepi megnyitón részt vett Udvardy György veszprémi érsek, Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Szijártó László, a Veszprém- Főegyházmegyei Karitász igazgatója. Az ünnepség után Udvardy György érsek szentmisét mutatott be a Szent Mihály bazilikában Écsy Gábor országos karitász igazgatóval, Szijártó László főegyházmegyei karitász igazgatóval és Nagy Károly apát-plébánossal.
2019.11.22 - Ebele Ferenc atya temetése
Ebele Ferenc atya lelki üdvéért 2019. november 22-én, pénteken 10 órakor a veszprémi Szent Mihály Bazilikában mutattak be gyászmisét. A szertartást követően a veszprémi Alsóvárosi temetőben 11 órakor a feltámadás hitével helyezték nyugalomra.
2019.09.29 - Szent Mihály búcsú
Az idei Szent Mihály ünnepi búcsús szentmisét vasárnap délelőtt Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mutatta be Nagy Károly apát, kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal, Csernai Balázs spirituálissal, valamint a főegyházmegye papnövendékeinek asszisztenciájával.
2019.09.24 - Szent Gellért ünnepe
Hagyományosan Szent Gellért püspök és vértanú, a katolikus pedagógusok védőszentjének ünnepén, szeptember 24-én adják át a Szent Gellért díjakat a veszprémi Szent Mihály Bazilikában.
2019.08.31 - Udvardy György beiktatása
A Veszprémi Főegyházmegye százkettedik püspökének és harmadik érsekének iktatták be Udvardy Györgyöt, korábbi pécsi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnökét a veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban szombat délelőtt.
2019.08.25 - Márfi Gyula hálaadó szentmise
Augusztus 25-én, vasárnap 19 órakor a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban hálaadó szentmise keretében mondott köszönetet a Főplébánia hívő közössége Márfi Gyula ny. érsek atyának az elmúlt 22 év főpásztori szolgálatáért, melyet a jó pásztor szeretetével végzett.
2019.08.20 - Szent István ünnepe
Szent István király ünnepén Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, apostoli kormányzó mutatott be szentmisét a veszprémi Szent Mihály Bazilikában Nagy Károly apátplébánossal és Felker Zsolt káplánnal. A Laczkó Dezső Múzeum kertjében Nagy Károly apát, kanonok áldotta meg a magyarok kenyerét délután 4 órakor.
2019.06.14 - Papszentelés
A Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban, június 14-én, pénteken délelőtt dr. Márfi Gyula érsek áldozópappá szentelte dr. Kulcsár Dávid, Meleg Sándor Máté és Tamás Zoltán diakónusokat.
2019.06.07 - Diakónusszentelés
Dr. Márfi Gyula érsek pünkösd előtti pénteken, 2019. június 6-án, a Szent Mihály Bazilikában ünnepi szentmise keretében szentelte diakónussá Mokos Jánost, a Boldog Gizella Szeminárium papnövendékét.
2019.05.11 - Boldog Gizella ünnepe
Magyar és bajor hívek, illetve zarándokok, valamint a főegyházmegye fenntartásában  lévő iskolák képviseletében nagyszámú diákság együtt emlékezett meg Boldog Gizella magyar királynéról, a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjéről május 11-én,  szombat délelőtt a Szentháromság téren. Az ünnepi szentmisét Stefan Oster passaui püspök és Márfi Gyula veszprémi érsek mutatta be a főegyházmegye papjainak koncelebrálásával, Boldog Gizella ereklyéjének jelenlétében.
2019.04.20 - Nagyszombat
A keresztény hit három alapvető összetevőjéről, a józan észről, az alázattal kísért jó akaratról és a Szentlélek kegyelméről beszélt Márfi Gyula érsek a nagyszombati vigília alkalmával a Szent Mihály-bazilikában. A szentbeszéd után hangzott el a Mindenszentek litániája, melyet a keresztvíz megáldása, majd négy fiatal katekumen megkeresztelése, a keresztelési fogadalmak megújítása követett. A szentmise végén a húsvéti örömöt kifejezendő indult el feltámadási körmenet a Szentháromság téren.
2019.04.18 - Olajszentelés

A Szent Mihály-főszékesegyházban nagycsütörtökön tartott krizmaszentelő misével kezdte meg Márfi Gyula érsek a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap szertartásait. A főegyházmegye papsága és a hívek a Szent Mihály-főszékesegyházban gyűltek össze a közös ünneplésre nagycsütörtök délelőtt.

2019.04.18 - Nagycsütörtök

Az Oltáriszentség megalapításáról emlékeztek meg a nagycsütörtöki szentmisén. Az utolsó vacsora szentmiséjét mutatta be Márfi Gyula érsek nagycsütörtök este a Szent Mihály Bazilikában. A szentmise kezdetén fakereplők foglalták el a harangok helyét, melyek némák maradnak, egészen a nagyszombati vigília glóriájáig.

2019.02.12 - Betegek világnapja
Márfi Gyula veszprémi érsek mutatott be szentmisét Felker Zsolt káplánnal és Juhász Csaba kórházlelkésszel a betegek világnapja alkalmából a Csolnoky Ferenc Kórházban, február 12-én, kedden. A szentmise keretében kiszolgáltatták a betegek szentségét is.
2019.01.25 - Ökumenikus imahét
Ebben az esztendőben is január 3. hetében, január 20. és 27. között került megrendezésre az ökumenikus imahét. Veszprémben minden este más felekezetnél, a város különböző templomaiban gyűltek össze közösen imádkozni a keresztények egységéért a hívek. Január 25-én a Szent Mihály Bazilikában Steinbach József református püspök igehirdetését hallgathatták meg az egybegyűltek.
2019.01.01 - Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe
A Szent Mihály Bazilikában Márfi Gyula érsek, Nagy Károly apátkanonokkal, a bazilika plébánosával január 1-jén, Szűz Mária Isten Anyja ünnepén mutatott be szentmisét.
2018.12.24 - Pásztorjáték
Szenteste, december 24-én a Szent Mihály bazilikában az egyházközség templomaiba járó gyerekek adták elő a karácsonyi misztériumjátékot, melyre Zsilinszky Cecília kántor készítette fel őket.
2018.11.24 - Diakónusszentelés
A veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban november 24-én, szombaton Márfi Gyula érsek diakónussá szentelte Meleg Sándor Máté és Tamás Zoltán papnövendékeket. Ugyanezen szertartás keretében akolitussá avatta a bazilikában szolgáló két lektort, Lendvai-Frikkel Attilát és Torma Pétert.
2018.09.29 - Diakónusszentelés
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepén, szeptember 29-én, a Szent Mihály Bazilikában ünnepi szentmise keretében Márfi Gyula érsek diakónussá szentelte Kopácsi Máté papnövendéket.
2018.08.05 - Kopácsi Máté admissziója
Augusztus első vasárnapján a Szent Mihály bazilikában a fél 11-es szentmisén Márfi Gyula érsek ünnepélyes keretek között Kopácsi Máté kispapot felvette a diakónus- és papjelöltek sorába. A szentmisét a főpásztor dr. Varga István rektorral, Nagy Károly apát, kanonokkal, a Szent Mihály bazilika plébánosával, Ebele Ferenc és Lőrinczy Ferenc nyugalmazott plébánosokkal együtt mutatta be.
2018.07.26 - Szent Anna ünnepe

Szent Annát ünnepeljük július 26-án, aki a Veszprémi Főegyházmegye fővédőszentje és a nagyszülők védőszentje is. Hagyomány, hogy a nagyszülők zarándokolnak a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházba az ünnepen, ahol Márfi Gyula érsek mutat be szentmisét.

2018.04.01 - Húsvétvasárnap
Húsvét vasárnapján Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban Nagy Károly apát kanonokkal, a bazilika plébánosával, Ebele Ferenc ny. plébánossal, Felker Zsolt káplánnal a Boldog Gizella Szeminárium növendék papságának asszisztenciájával.
2018.03.31 - Nagyszombat
Az esti vigília-szertartással vette kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghív az örök életre. Veszprémben a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban dr. Márfi Gyula érsek vezetésével kezdődött a húsvéti vigília szertartása.
2018.03.30 - Nagypéntek
Nagypéntek délután 3 órakor, Jézus halálának idején kezdődött a szertartás a Szent Mihály Bazilikában, melyet Márfi Gyula érsek vezetett. A Szent Mihály kórus és papnövendékek énekelték a passiót.
2018.03.29 - Olajszentelés
A Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban március 29-én, délelőtt tartott krizmaszentelő misével kezdte meg dr. Márfi Gyula érsek a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap szertartásait.
2018.03.29 - Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora szentmiséjét mutatta be Márfi Gyula érsek nagycsütörtök este a Szent Mihály Bazilikában.
2018.03.28 - Veszprémi Passió
Kollár Kálmán művét, a Veszprémi Passiót adta elő a Liszt Ferenc Kórustársaság a bazilikában szerda este. A Veszprémi Passiót Kollár Kálmán 2012-ben írta, halála előtt néhány hónappal.
2018.03.25 - Virágvasárnap
A veszprémi várban barkaszenteléssel kezdődött az ünnepi liturgia a Szentháromság téren. Márfi Gyula érsek kispapok asszisztenciájával vonult a térre és a Szentháromság szobor előtt megáldotta a barkákat. Ezután Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezve vonultak be a Bazilikába, ahol a szentmise keretében a Szent Mihály Kórus énekelte el a Passiót. A szentmisét a főpásztor Nagy Károly apát, kanonokkal és Felker Zsolt káplánnal együtt mutatta be.
2018.03.25 - Nagyböjti lelkigyakorlat
A hagyományoknak megfelelően virágvasárnap kezdődött a nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat a Szent Mihály Bazilikában. Nagy Károly apát, kanonok, a Bazilika plébánosa meghívására idén Varga László kaposvári püspök tartott elmélkedéseket az esti szentmisék keretében.
2018.03.24 - Lengyel-magyar szentmise
A lengyel-magyar barátság ünnepi hetén a Főszékesegyházban Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatta be latin nyelven a szentmisét Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, Stanislaw Gadecki poznani érsekkel, a Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, Márfi Gyula veszprémi érsekkel, a Főegyházmegye papságával, valamint Lengyelországból érkezett atyákkal, köztük a lengyel elnök káplánjával március 24-én, szombaton délelőtt.
2018.03.10 - Angelica leánykar
A veszprémi Szent Mihály Főplébánián elindult a nagyböjti lelki „mélyszántás” húsvét és az irgalmasság ünnepére. Ennek volt nyitánya 2018. márc. 10-én este az Angelica leánykórus elmélkedésre, Isten, Szűz Mária és a haza szeretetére buzdító hangversenye.
2018.02.14 - Hamvazószerda
Hamvazószerdán a Szent Mihály bazilikában a Padányi Katolikus Iskola növendékei vettek részt szentmisén és részesedtek a bűnbánat jelében. A szentmiséket tagozatonként tartották, melyeket Márfi Gyula érsek, Nagy Károly apát kanonok plébános, Felker Zsolt káplán és Darnai János atya, az iskola lelki igazgatója mutattak be.
2018.02.09 - Szentmise a Betegek Világnapján
Márfi Gyula érsek, Nagy Károly c. apát, kanonok, plébános és Felker Zsolt káplán mutatott be szentmisét a Betegek Világnapja alkalmából február 9-én a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban.
2018.02.02 - Szentségimádás
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án délutánra Nagy Károly apát kanonok, a veszprémi Szent Mihály Főplébánia plébánosa engesztelő szentségimádást hirdetett. A bazilikában Nagy Károly plébános a szentóra kezdetén hangsúlyozta, hogy mivel nyilvánosan meggyalázták és pártjelvényként ábrázolták a világhálón Krisztus Szent Testét, mi nem lehetünk némák.
2018.01.21 - Az ökumenikus imahét megnyitója
A keresztények egységégéért létrejött Ökumenikus imahét megnyitóján, január 21-én vasárnap este a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban Márfi Gyula érsek vezette az imaalkalmat.
2018.01.01 - Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe
A Szent Mihály Bazilikában Márfi Gyula érsek január 1-jén, Szűz Mária Isten Anyja ünnepén mutatott be szentmisét. A szentmisén koncelebrált Nagy Károly apát, kanonok, a bazilika plébánosa és Felker Zsolt káplán.
2017.12.31 - Szent Család vasárnapja
A Szent Mihály Bazilikában Szent Család vasárnapján,  december 31-én délelőtt Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét Nagy Károly apát kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal, valamint Ebele Ferenc ny. plébánossal.
2017.12.31 - Év végi hálaadás
Az év utolsó napján a Szent Mihály Bazilikában ünnepi év végi hálaadó szentmisét mutatott be Márfi Gyula érsek Nagy Károly apát kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal, valamint Ebele Ferenc ny. plébánossal.
2017.12.25 - Karácsony ünnepe
Karácsony ünnepén, december 25-én délelőtt a Szent Mihály Bazilikában Márfi Gyula érsek Nagy Károly apát, kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal mutatta be a szentmisét kispapjai asszisztenciájával.
2017.12.24 - Karácsonyi misztériumjáték
Szenteste, december 24-én a Szent Mihály bazilikában az egyházközség templomaiba járó gyerekek adták elő a karácsonyi misztériumjátékot, melyre Zsilinszky Cecília kántor készítette fel őket.
2017.12.24 - Éjféli mise
Az éjféli misét Márfi Gyula veszprémi érsek mutatta be a Szent Mihály bazilikában kispapjai asszisztenciájával. Vele együtt koncelebrált Nagy Károly apát, kanonok, plébános és Takáts István érseki kancellár.
2017.12.17 - Lektor- és akolitus avatás
Advent harmadik vasárnapján ünnepi szentmisét Márfi Gyula érsek mutatott be Nagy Károly apát, kanonokkal a Szent Mihály Bazilikában. A szentmise keretében a főpásztor lektorrá avatta Lendvai-Frikkel Attilát és Torma Pétert és akolitussá avatta Egyed Norbert veszprémi egyházmegyés kispapot.
2017.12.16 - Gyertyagyújtás
A Szentháromság téren december 16-án Brányi Mária alpolgármester és Nagy Károly c. apát, kanonok, a Szent Mihály Bazilika plébánosa gyújtotta meg harmadik adventi gyertyát Veszprém város adventi koszorúján.
2017.11.26 - Krisztus király ünnepe
Krisztus király ünnepén, november 26-án este szentmisét mutatott be Márfi Gyula érsek a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban. A szentmisén koncelebrált Nagy Károly c. apát kanonok, a bazilika plébánosa.
2017.11.25 - Szentségimádás Krisztus király ünnepének előestéjén
Krisztus király ünnepének előestéjére a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői egy órás szentségimádást hirdettek meg az egész országban. A Szent Mihály Bazilikában Nagy Károly plébános vezetésével mintegy százan együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt november 25-én.
2017.11.21 - Megemlékezés a Szent Korona emlékműnél
A Lugossy László szobrászművész alkotta domborműnél idén november 21-én tartottak megemlékezést, melyen a köszöntőket követően Nagy Károly c. apát, kanonok és Oláh Emil alezredes, protestáns tábori lelkész mondtak imádságot, majd az ünnepség résztvevői elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emlékjelnél.
2017.11.04 - 1956-os megemlékezés
A Szent Mihály Bazilikában szentmisén emlékezett Nagy Károly apát, kanonok, a Bazilika plébánosa, Felker Zsolt káplán, Ebele Ferenc ny. magyarpolányi plébános és dr. Janka Ferenc görögkatolikus parókus az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira.
2017.10.28 - Diakónusszentelés
Dr. Márfi Gyula érsek a Szent Mihály Bazilikában ünnepi szentmise keretében szentelte diakónussá Merva Pétert, Simon Lászlót, valamint Szabó Zoltánt, a Boldog Gizella Szeminárium papnövendékeit.
2017.10.25 - Szentföldi zarándoklat
Az egyházközség nagy zarándoklata idén ősszel a Szentföldre vezetett, Károly atya, Zsolt atya és Lancendorfer István atya lelki vezetésével. A zarándoklat résztvevői meglátogatták többek között Galilea vidékét, Kánát, Názáretet, Jeruzsálemet, Betlehemet, majd befejezésként ellátogattak a Holt-tengerhez.
2017.10.08 - Termények megáldása
A Bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén a fél 11-es szentmise keretén belül adtak hálát az idei év terményeiért és áldották meg a föld termését és az emberi munka gyümölcsét.
2017.10.01 - Szent Mihály búcsú
Az ünnepi búcsúi szentmisét dr. Márfi Gyula érsek mutatta be kispapjai asszisztenciájával. A szentmise végén az érsek búcsúi áldásban részesítette a jelenlevőket, majd körmenetben levonultak az újonnan felállított Szent Mihály szoborhoz, ahol litániát imádkoztak a Szent Angyalokhoz, majd a főpásztor megáldotta az összegyűlt pásztorokat.
2017.09.29 - A Szent Mihály-szobor megáldása
Az Óváros téren szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén Nagy Károly c. apát, kanonok, a bazilika plébánosa megáldotta Szent Mihály arkangyal közadakozásból elkészült szobrát.
2017.09.28 - Koncert a Bazilikában
A veszprémi Bazilika Főszékesegyház védőszentjére, Szent Mihály arkangyal ünnepére való készülődés alkalmából a Szent Mihály Bazilikában a Budapesti Stúdió Kórus, a Honvéd Férfikar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar adott koncertet.
2017.09.27 - Lancendorfer István a Károly templomban
A veszprémi Bazilika Főszékesegyház védőszentjére, Szent Mihály arkangyal ünnepére való készülődés alkalmából Lancendorfer István plébános tartott elmélkedést a 18 órai szentmise keretén belül a Károly templomban.
2017.09.26 - Diákkoncert a Bazilikában
Szent Gellért, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepén a Padányi Biró Márton Római Katolikus iskola diákjaiból és tanáraiból álló kórus adott műsort, Zsilinszky Cecília és Hutvágner Erika vezényletével.
2017.09.24 - A Bazilika harangjai
Szent Mihály ünnepéhez közeledve két új kiállítást nyitottak meg a Szaléziánumban hétvégén. A Szent Mihály Bazilika harangjait és Madarassy István ötvös- szobrászművész alkotásait bemutató kiállításokat Nagy Károly c. apát, kanonok, a Bazilika plébánosa nyitotta meg.
2017.09.01 - Károly atya díszpolgári címe
Az elismerést a XXXII. Várpalotai Napok alkalmából szeptember 1-jén Campanari-Talabér Márta polgármester adta át Károly atyának, aki a rendszerváltás után közel két évtizedig volt a település plébánosa.
2017.08.20 - Szentmise
A keresztény magyar államalapítás és az államalapító Szent István király emléknapján a Bazilikában dr. Márfi Gyula érsek mutatta be az ünnepi szentmisét és megáldotta az új kenyeret, amiből mindenki vihetett haza egy darabot.
2017.08.20 - Magyarok kenyerének megáldása
A Laczkó Dezső Múzeumban Nagy Károly apát, kanonok áldotta meg a magyarok kenyerét délután 4 órakor. A Bakonyi Ház előtt megrendezett programon Farkasdy Károly, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének megyei igazgatója mondott köszöntőt.
2017.08.11 - Károly atya születésnapja
A Szent Mihály Bazilikában Károly atya 70. születésnapján hálaadásra gyűltek össze a hívek. A szentbeszédet Primász Gábor Róbert ciszterci atya mondta, majd az egyházközség nevében a szentmise végén Godzsa József, az egyházközség elnöke köszöntötte a plébános atyát. Isten éltesse sokáig Károly atyát!
2017.07.31 - Szendi József temetése
Végső nyugalomra helyezték a Veszprémi Egyházmegye századik püspökét, a Veszprémi Érsekség első érsekét július 31-én.
2017.07.28 - Szent Anna ünnepe
Szent Anna a Veszprémi Főegyházmegye fővédőszentje. Ebben az évben július 28-án, pénteken délután emlékeztek meg róla, aki a nagyszülők védőszentje is.
2017.06.27 - Kollár Kálmán emléktábla avatása
Emléktábla avatással emlékeztek az 5 évvel ezelőtt elhunyt Kollár Kálmánra, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság örökös karnagyára a Veszprém Pantheonban.
2017.06.25 - Megemlékezés a holokausztról
Megemlékezés a holokauszt veszprémi áldozatairól a Mártírok úti izraelita temetőben.
2017.06.19 - Aranymise
Márfi Gyula érsek 50 éves papi jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Mihály Bazilikában június 19-én este a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a veszprémi, a szombathelyi, a kaposvári, az egri és más egyházmegyék papjai, diakónusai, valamint rokonai és barátai körében.
2017.06.18 - Úrnapja
Virágba borult a Szentháromság tér az Oltáriszentség tiszteletére.
2017.06.08 - Bob herceg
A Petőfi Színház Bob herceg című előadásának főpróbája. A belépőjegyek árát a színház a Szent Mihály szobor felállításának céljára ajánlotta fel.
2017.05.27 - Hittanos találkozó
Hittanos találkozóra gyűltek össze a Veszprémi Főegyházmegye fiataljai május 27-én, a veszprémi várban.
2017.05.19 - Hangverseny
A Szent Mihály Bazilikában tartott hangversenyen bemutatták a veszprémi Székesegyházi Kottatár legfrissebben feltárt műveit.
2017.05.19 - Diakónusszentelés
Márfi Gyula érsek a Szent Mihály Bazilikában ünnepi szentmise keretében szentelte diakónussá Tóth Tamást, a Boldog Gizella Szeminárium papnövendékét.
2017.05.13 - Gizella-nap
A Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjét, Boldog Gizellát ünnepelték szombaton, május 13-án Veszprémben.
2017.04.13 - Olajszentelési mise
Nagycsütörtök délelőtt Márfi Gyula érsek a Szent Mihály Bazilikában mutatta be a papsággal az olajszentelési misét.
2017.04.09 - Virágvasárnap
Virágvasárnappal megkezdődött a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.
2017.04.07 - Városi keresztút
Fájdalmas pénteken, április 7-én immár hatodik alkalommal tartották meg Veszprém belvárosában a városi keresztutat.
2017.04.06 - Nagyböjti lelkigyakorlat a Károly templomban
Nagy Károly atya meghívására lelkigyakorlatot vezetett Lancendorfer István kelenvölgyi plébános április 6-7-én a Károly templomban.
2017.01.29 - Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
A Szent Mihály Bazilikában Nagy Károly c. apát, kanonok, a Bazilika plébánosa mutatott be szentmisét január 29-én, melyben megemlékeztek a holokauszt áldozatairól.
2017.01.22 - Tizenhat gyertya
Nagy Károly apátkanonok, plébános mutatott be szentmisét a Szent Mihály Bazilikában január 22-én a veronai buszbalesetben elhunyt fiatalokért és családtagjaikért.
2017.01.22 - Az Ökumenikus Imahét zárása
Az Ökumenikus imahét záró imaóráját a Szent Mihály Bazilikában január 22-én Márfi Gyula érsek vezette.
2016.12.13 - Betlehem a Szent Anna kápolnában
A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak jóvátételi adománya a Szent Anna kápolna részére.
2016.11.20 - Az Irgalmasság Szentévének zárása
A Szent Mihály Bazilikában bemutatott ünnepi szentmise keretében dr. Márfi Gyula érsek a Veszprémi Főegyházmegyében is bezárta az irgalmasság szentévét Krisztus Király ünnepén.
2016.11.13 - A Szent Kapu bezárása
A Szent Mihály Bazilikában a vasárnap délelőtti szentmise végén a hívek elimádkozták a Szentév imáját, majd a templomból kivonulva Nagy Károly apát, kanonok, plébános bezárta a Szent kaput.
2016.10.31 - Szendi József köszöntése
A nyugalmazott veszprémi érseket 95. születésnapja alkalmából köszöntötték a Ferences templomban.
2016.10.22 - Bódi Mária Magdolna ünnepe
Hálaadó szentmise a szentté avatási eljárás egyházmegyei részének lezárulása alkalmából és kiállítás megnyitása Bódi Mária Magdolna életéről.
2016.10.08 - Ünnepi hangverseny a Bazilika felszentelésének tiszteletére
A Szent Mihály Kórus és Gyermekkórus ünnepi koncertje a Bazilikában.
2016.10.07 - Papszentelés
Dr. Márfi Gyula érsek a veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban áldozópappá szentelte Paál Sándor Ede diakónust.
2016.10.01 - Szent Filoména ünnepe
Szent Filoména képet áldott meg Nagy Károly apát, kanonok, plébános a Feltámadt Üdvözítő-templomban.
2016.09.30 - Szentmise a határvédelemért
Dr. Márfi Gyula érsek mutatta be a hálaadó szentmisét a határvédelemért és a rendvédelmi szervek munkájáért.
2016.09.26 - Szent Gellért-díjak átadása
Szent Gellért püspök, vértanú, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepe alkalmából dr. Márfi Gyula érsek adta át a Szent Gellért-díjakat.
2016.09.25 - Szent Mihály búcsú
Szent Mihály Főangyal Bazilikánk és Veszprém város védőszentje. Ünnepnapja szeptember 29-e, búcsúját az ünnepnapot megelőző hétvégén tartották.
2016.09.17 - Missziós szerzetesek találkozója
P. Sebastian Benvin Madassery verbita szerzetes meghívására az ország több részéből érkezett vendégek immár 6. alkalommal találkoztak.
2016.08.20 - Szent István ünnepe
A keresztény magyar államalapítás és az államalapító Szent István király emléknapján a Bazilikában dr. Márfi Gyula érsek mutatta be az ünnepi szentmisét és megáldotta az új kenyeret.
2016.08.11 - Szentmise Borián Tiborért
A Bazilikában emlékeztek egykori munkatársai, tanítványai és tisztelői a Padányi iskola volt igazgatójára.
2016.07.26 - Szent Anna ünnepe
Szent Annát ünnepeljük július 26-án, aki a Veszprémi Főegyházmegye fővédőszentje és a nagyszülők védőszentje is.
2016.06.29 - Kollár Kálmán emlékkoncert
Kollár Kálmánra, a Liszt Ferenc Kórustársaság négy éve elhunyt karnagyára koncerttel emlékeztek a Bazilikában.
2016.06.24 - Papszentelés
Keresztelő Szent János ünnepén a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban dr. Márfi Gyula érsek pappá szentelte Bagi Ádám, Fuchs Tibor és Szalontai István Balázs diakónusokat.
2016.05.29 - Úrnapja
Ünnepi szentmise és körmenet Krisztus Testének és Vérének főünnepén.
2016.05.17-20 - Főegyházmegyei zarándoklat Krakkóba
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében zarándoklatra indultak a Veszprémi Főegyházmegye papjai és hívei Márfi Gyula érsek vezetésével.
2016.05.07 - Főegyházmegyei zarándoklat
Ünnepi szentmise a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének, Boldog Gizellának ünnepén a Szentháromság téren.
2016.04.02 - “Megesett rajtuk a szíve…”
A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ kiállításának megnyitója. A kiállítás a Katolikus Karitász 85 évvel ezelőtti megalakulására és a 25 éve történt újraalakulására emlékezik.
2016.03.25 - Keresztút
Nagypénteki keresztút a kispapok vezetésével
2016.03.25 - Kereszt a kórházban
Kereszt elhelyezés és megáldás a veszprémi kórházban nagypénteken
2016.03.20 - Nagyböjti lelkigyakorlat
Udvardy György, a pécsi egyházmegye püspöke tartotta a háromnapos lelkigyakorlatot a Szent Mihály Bazilikában.
2016.03.18 - Városi keresztút
Fájdalmas pénteken, március 18-án kora este immár 5. alkalommal tartották meg Veszprém belvárosában a városi keresztutat.
2016.02.14 - Házaspárok megáldása
A Szent Mihály Bazilikában Szent Bálint nap alkalmából Nagy Károly apátkanonok áldotta meg a jelenlévő házasokat, hogy a házasságkötéskor tett esküjükhöz hűségesek maradjanak életük végéig.
2016.02.11 - Betegek világnapja
Márfi Gyula érsek, Nagy Károly apátkanonok, plébános és Felker Zsolt káplán mutatott be szentmisét a Betegek Világnapja alkalmából a Csolnoky Ferenc Kórházban.
2016.02.10 - Hamvazószerda
Hamvazószerdával kezdetét vette a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére, a húsvétra készülnek.
2016.02.02 - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Nagy Károly apátkanonok, plébános a Szent Mihály Bazilikában mutatott be szentmisét Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének alkalmából.
2016.01.18 - Ökumenikus imahét
Az ökumenikus imahét második napján a Református újtemplomban Nagy Károly apátkanonok, plébános elmélkedett.
2016.01.17 - Ökumenikus imahét
A Bazilikában Dr. Márfi Gyula érsek nyitotta meg az egy héten át tartó közös imádságot a keresztények egységéért. Az első este Isó Zoltán evangélikus lelkész tartott igehirdetést.
2015.12.25 - Karácsony
Az ünnepi szentmisét Márfi Gyula érsek mutatta be a Szent Mihály Bazilikában, Nagy Károly apátkanonok, plébánossal, Varga Istvánnal a Boldog Gizella Szeminárium rektorával, Felker Zsolt káplánnal, valamint a papi otthonban élő nyugdíjas atyákkal.
2015.12.24 - Pásztorjáték
A Szent Mihály Bazilikában Szenteste a szerzetesek évéhez kapcsolódva a gyerekek betlehemes játékukban felidézték, hogy Assisi Szent Ferenc volt, aki az első betlehemet állította.
2015.12.24  - Éjféli mise
Éjfélkor Márfi Gyula érsek az ünnepi szentmisét Nagy Károly apátkanonok plébánossal és Varga István rektorral együtt mutatta be, a főegyházmegye papnövendékeinek asszisztenciájával.
2015.12.13 - Szent Kapu
Márfi Gyula érsek úr 2015. december 13-án a Bazilika főbejárata előtt megnyitotta az Irgalmasság Szent Kapuját és ezzel megnyitotta az Irgalmasság Szentévét a Veszprémi Főegyházmegyében.
2015.10.30 - Diakónusszentelés
Márfi Gyula érsek úr diakónussá szentelte Bagi Ádám, Fuchs Tibor és Paál Ede papnövendékeket
2015.09.27 - Szent Mihály búcsú
A búcsúi nagymisét Nagy Károly apátkanonok, a Bazilika plébánosa mutatta be, vele együtt koncelebrált dr. Varga István rektor és Brenner József spirituális atya, Felker Zsolt káplán, valamint nyugalmazott lelkipásztorok.
2015.07.24 - Szent Anna ünnepe
Ünnepi szentmise és agapé Szent Anna ünnepén. Az ünnepség Petrás Mária népdalénekes és keramikus kiállításának megnyitásával és a művésznő műsorával kezdődött.
2015.06.07 - Úrnapja
Úrnapi szentmise és körmenet
2015.04.05 - Húsvétvasárnap
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
2015.04.04 - Nagyszombat
Nagyszombati vigília
2015.04.03 - Nagypéntek
Nagypénteki szertartás
2015.04.02 - Nagycsütörtök
Nagycsütörtöki érseki szentmise
2015.04.02 - Krizmaszentelés
Nagycsütörtöki krizmaszentelő szentmise
2015.03.29 - Virágvasárnap
Virágvasárnapi barkaszentelés és érseki szentmise
2015.03.29 - Lelkigyakorlat
Veres András püspök úr nagyheti lelkigyakorlata 2015. március 29-31 között
2015.03.23 - Bódi M. Magdolna
Szentmise Bódi Mária Magdolna vértanúságának 70. évfordulója alkalmából
2015.02.15 - Házaspárok megáldása
A Házasság hete rendezvénysorozat érseki szentmisével zárult a Bazilikában. A szentmise befejező áldásában a főpásztor a jelenlevő házasokra, valamint családjukra kérte a Mennyei Atya áldását, hogy házasságkötéskor tett ígéretükhöz és esküjükhöz hűségben és szeretetben kitartsanak életük végéig.
2015.02.09 - Betegek világnapja
Márfi Gyula érsek és Nagy Károly apátkanonok, plébános mutatott be szentmisét a Betegek Világnapja alkalmából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban.
2014.09.28 - Szent Mihály búcsú
Az ünnepi búcsúi szentmisét dr. Márfi Gyula érsek Nagy Károly apátkanonok plébánossal, Felker Zsolt káplánnal, Brenner József spirituális és Ebele Ferenc atyával kispapjai asszisztenciájával közösen mutatta be.
Powered by Phoca Gallery
Hozzájárulás sütik (browser cookies) kezeléséhez
A felhasználói élmény javítása érdekében adatokat (sütiket) adunk át a böngészőprogramjának a biztonságos használat, a weboldal forgalmának elemzése érdekében.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását a bal oldali gombra kattintva!