RSS
2017.04.09 - Virágvasárnap
Virágvasárnappal megkezdődött a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.
2017.04.07 - Városi keresztút
Fájdalmas pénteken, április 7-én immár hatodik alkalommal tartották meg Veszprém belvárosában a városi keresztutat.
2017.04.06 - Nagyböjti lelkigyakorlat a Károly templomban
Nagy Károly atya meghívására lelkigyakorlatot vezetett Lancendorfer István kelenvölgyi plébános április 6-7-én a Károly templomban.
2017.01.29 - Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
A Szent Mihály Bazilikában Nagy Károly c. apát, kanonok, a Bazilika plébánosa mutatott be szentmisét január 29-én, melyben megemlékeztek a holokauszt áldozatairól.
2017.01.22 - Tizenhat gyertya
Nagy Károly apátkanonok, plébános mutatott be szentmisét a Szent Mihály Bazilikában január 22-én a veronai buszbalesetben elhunyt fiatalokért és családtagjaikért.
2017.01.22 - Az Ökumenikus Imahét zárása
Az Ökumenikus imahét záró imaóráját a Szent Mihály Bazilikában január 22-én Márfi Gyula érsek vezette.
2016.12.13 - Betlehem a Szent Anna kápolnában
A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak jóvátételi adománya a Szent Anna kápolna részére.
2016.11.20 - Az Irgalmasság Szentévének zárása
A Szent Mihály Bazilikában bemutatott ünnepi szentmise keretében dr. Márfi Gyula érsek a Veszprémi Főegyházmegyében is bezárta az irgalmasság szentévét Krisztus Király ünnepén.
2016.11.13 - A Szent Kapu bezárása
A Szent Mihály Bazilikában a vasárnap délelőtti szentmise végén a hívek elimádkozták a Szentév imáját, majd a templomból kivonulva Nagy Károly apát, kanonok, plébános bezárta a Szent kaput.
2016.10.31 - Szendi József köszöntése
A nyugalmazott veszprémi érseket 95. születésnapja alkalmából köszöntötték a Ferences templomban.
2016.10.22 - Bódi Mária Magdolna ünnepe
Hálaadó szentmise a szentté avatási eljárás egyházmegyei részének lezárulása alkalmából és kiállítás megnyitása Bódi Mária Magdolna életéről.
2016.10.08 - Ünnepi hangverseny a Bazilika felszentelésének tiszteletére
A Szent Mihály Kórus és Gyermekkórus ünnepi koncertje a Bazilikában.
2016.10.07 - Papszentelés
Dr. Márfi Gyula érsek a veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban áldozópappá szentelte Paál Sándor Ede diakónust.
2016.10.01 - Szent Filoména ünnepe
Szent Filoména képet áldott meg Nagy Károly apát, kanonok, plébános a Feltámadt Üdvözítő-templomban.
2016.09.30 - Szentmise a határvédelemért
Dr. Márfi Gyula érsek mutatta be a hálaadó szentmisét a határvédelemért és a rendvédelmi szervek munkájáért.
2016.09.26 - Szent Gellért-díjak átadása
Szent Gellért püspök, vértanú, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepe alkalmából dr. Márfi Gyula érsek adta át a Szent Gellért-díjakat.
2016.09.25 - Szent Mihály búcsú
Szent Mihály Főangyal Bazilikánk és Veszprém város védőszentje. Ünnepnapja szeptember 29-e, búcsúját az ünnepnapot megelőző hétvégén tartották.
2016.09.17 - Missziós szerzetesek találkozója
P. Sebastian Benvin Madassery verbita szerzetes meghívására az ország több részéből érkezett vendégek immár 6. alkalommal találkoztak.
2016.08.20 - Szent István ünnepe
A keresztény magyar államalapítás és az államalapító Szent István király emléknapján a Bazilikában dr. Márfi Gyula érsek mutatta be az ünnepi szentmisét és megáldotta az új kenyeret.
2016.08.11 - Szentmise Borián Tiborért
A Bazilikában emlékeztek egykori munkatársai, tanítványai és tisztelői a Padányi iskola volt igazgatójára.
2016.07.26 - Szent Anna ünnepe
Szent Annát ünnepeljük július 26-án, aki a Veszprémi Főegyházmegye fővédőszentje és a nagyszülők védőszentje is.
2016.06.29 - Kollár Kálmán emlékkoncert
Kollár Kálmánra, a Liszt Ferenc Kórustársaság négy éve elhunyt karnagyára koncerttel emlékeztek a Bazilikában.
2016.06.24 - Papszentelés
Keresztelő Szent János ünnepén a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban dr. Márfi Gyula érsek pappá szentelte Bagi Ádám, Fuchs Tibor és Szalontai István Balázs diakónusokat.
2016.05.29 - Úrnapja
Ünnepi szentmise és körmenet Krisztus Testének és Vérének főünnepén.
2016.05.17-20 - Főegyházmegyei zarándoklat Krakkóba
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében zarándoklatra indultak a Veszprémi Főegyházmegye papjai és hívei Márfi Gyula érsek vezetésével.
2016.05.07 - Főegyházmegyei zarándoklat
Ünnepi szentmise a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének, Boldog Gizellának ünnepén a Szentháromság téren.
2016.04.02 - “Megesett rajtuk a szíve…”
A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ kiállításának megnyitója. A kiállítás a Katolikus Karitász 85 évvel ezelőtti megalakulására és a 25 éve történt újraalakulására emlékezik.
2016.03.25 - Keresztút
Nagypénteki keresztút a kispapok vezetésével
2016.03.25 - Kereszt a kórházban
Kereszt elhelyezés és megáldás a veszprémi kórházban nagypénteken
2016.03.20 - Nagyböjti lelkigyakorlat
Udvardy György, a pécsi egyházmegye püspöke tartotta a háromnapos lelkigyakorlatot a Szent Mihály Bazilikában.
2016.03.18 - Városi keresztút
Fájdalmas pénteken, március 18-án kora este immár 5. alkalommal tartották meg Veszprém belvárosában a városi keresztutat.
2016.02.14 - Házaspárok megáldása
A Szent Mihály Bazilikában Szent Bálint nap alkalmából Nagy Károly apátkanonok áldotta meg a jelenlévő házasokat, hogy a házasságkötéskor tett esküjükhöz hűségesek maradjanak életük végéig.
2016.02.11 - Betegek világnapja
Márfi Gyula érsek, Nagy Károly apátkanonok, plébános és Felker Zsolt káplán mutatott be szentmisét a Betegek Világnapja alkalmából a Csolnoky Ferenc Kórházban.
2016.02.10 - Hamvazószerda
Hamvazószerdával kezdetét vette a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére, a húsvétra készülnek.
2016.02.02 - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Nagy Károly apátkanonok, plébános a Szent Mihály Bazilikában mutatott be szentmisét Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének alkalmából.
2016.01.18 - Ökumenikus imahét
Az ökumenikus imahét második napján a Református újtemplomban Nagy Károly apátkanonok, plébános elmélkedett.
2016.01.17 - Ökumenikus imahét
A Bazilikában Dr. Márfi Gyula érsek nyitotta meg az egy héten át tartó közös imádságot a keresztények egységéért. Az első este Isó Zoltán evangélikus lelkész tartott igehirdetést.
2015.12.25 - Karácsony
Az ünnepi szentmisét Márfi Gyula érsek mutatta be a Szent Mihály Bazilikában, Nagy Károly apátkanonok, plébánossal, Varga Istvánnal a Boldog Gizella Szeminárium rektorával, Felker Zsolt káplánnal, valamint a papi otthonban élő nyugdíjas atyákkal.
2015.12.24 - Pásztorjáték
A Szent Mihály Bazilikában Szenteste a szerzetesek évéhez kapcsolódva a gyerekek betlehemes játékukban felidézték, hogy Assisi Szent Ferenc volt, aki az első betlehemet állította.
2015.12.24  - Éjféli mise
Éjfélkor Márfi Gyula érsek az ünnepi szentmisét Nagy Károly apátkanonok plébánossal és Varga István rektorral együtt mutatta be, a főegyházmegye papnövendékeinek asszisztenciájával.
2015.12.13 - Szent Kapu
Márfi Gyula érsek úr 2015. december 13-án a Bazilika főbejárata előtt megnyitotta az Irgalmasság Szent Kapuját és ezzel megnyitotta az Irgalmasság Szentévét a Veszprémi Főegyházmegyében.
2015.10.30 - Diakónusszentelés
Márfi Gyula érsek úr diakónussá szentelte Bagi Ádám, Fuchs Tibor és Paál Ede papnövendékeket
2015.09.27 - Szent Mihály búcsú
A búcsúi nagymisét Nagy Károly apátkanonok, a Bazilika plébánosa mutatta be, vele együtt koncelebrált dr. Varga István rektor és Brenner József spirituális atya, Felker Zsolt káplán, valamint nyugalmazott lelkipásztorok.
2015.07.24 - Szent Anna ünnepe
Ünnepi szentmise és agapé Szent Anna ünnepén. Az ünnepség Petrás Mária népdalénekes és keramikus kiállításának megnyitásával és a művésznő műsorával kezdődött.
2015.06.07 - Úrnapja
Úrnapi szentmise és körmenet
2015.04.05 - Húsvétvasárnap
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
2015.04.04 - Nagyszombat
Nagyszombati vigília
2015.04.03 - Nagypéntek
Nagypénteki szertartás
2015.04.02 - Nagycsütörtök
Nagycsütörtöki érseki szentmise
2015.04.02 - Krizmaszentelés
Nagycsütörtöki krizmaszentelő szentmise
2015.03.29 - Virágvasárnap
Virágvasárnapi barkaszentelés és érseki szentmise
2015.03.29 - Lelkigyakorlat
Veres András püspök úr nagyheti lelkigyakorlata 2015. március 29-31 között
2015.03.23 - Bódi M. Magdolna
Szentmise Bódi Mária Magdolna vértanúságának 70. évfordulója alkalmából
2015.02.15 - Házaspárok megáldása
A Házasság hete rendezvénysorozat érseki szentmisével zárult a Bazilikában. A szentmise befejező áldásában a főpásztor a jelenlevő házasokra, valamint családjukra kérte a Mennyei Atya áldását, hogy házasságkötéskor tett ígéretükhöz és esküjükhöz hűségben és szeretetben kitartsanak életük végéig.
2015.02.09 - Betegek világnapja
Márfi Gyula érsek és Nagy Károly apátkanonok, plébános mutatott be szentmisét a Betegek Világnapja alkalmából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban.
2014.09.28 - Szent Mihály búcsú
Az ünnepi búcsúi szentmisét dr. Márfi Gyula érsek Nagy Károly apátkanonok plébánossal, Felker Zsolt káplánnal, Brenner József spirituális és Ebele Ferenc atyával kispapjai asszisztenciájával közösen mutatta be.
Powered by Phoca Gallery