A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejött a család, minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya fénye világítson.

I. Vasárnap

CSALÁDFŐ: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

ÉNEK: Harmatozzatok...

ELMÉLKEDÉS: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az ószövetség sötétségében pislákolt. "Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr" (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!

IMA: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

Élő reménységünket hirdeti a gyertya, várva várunk Téged, világ Megváltója.

(Az első gyertya meggyújtása.)

FOHÁSZOK: Az Úr eljön, hogy üdvözítse a világot. Esedezzünk hozzá hangos szóval: Jöjj el Jézus, és ments meg minket! (Minden fohász után ezt ismételjük!)

1. Urunk, Jézus, Isten Fölkentje, mindenek szabadítója, - siess, és térítsd meg a bűnösöket!

2. Te eljöttél erre a világra, szabadíts meg minket bűneink rabságából!

3. Te az Atyától jöttél, taníts minket az üdvösség útjára, amely az Atyához vezet!

4. Te Szűz Mária méhében testet öltöttél, óvj meg minket, hogy a test romlásba ne taszítson! Miatyánk…

BEFEJEZÉSRE: Az Úr áldjon meg minket, és őrizzen meg minden rossztól és vezessen el az örök életre. Ámen (Közben keresztet vetünk magunkra.)

II. Vasárnap

(Az első gyertyát már előre meggyújtjuk.)

CSALÁDFŐ: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

ÉNEK: Harmatozzatok...

ELMÉLKEDÉS: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második eljövetelét.

Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Boldog akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz!

IMA: Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.

Növekvő reményünk két gyertya hirdeti, szemünkön át lelkünk megtérésre inti.

(A második gyertya meggyújtása.)

FOHÁSZOK: Az Úr eljön, hogy üdvözítse a világot. Esedezzünk hozzá hangos szóval: Jöjj el Jézus, és ments meg minket! (Minden fohász után ezt ismételjük!)

1. Urunk, Jézus, Isten Fölkentje, mindenek szabadítója, - siess, és térítsd meg a bűnösöket!

2. Te eljöttél erre a világra, szabadíts meg minket bűneink rabságából!

3. Te az Atyától jöttél, taníts minket az üdvösség útjára, amely az Atyához vezet!

4. Te Szűz Mária méhében testet öltöttél, óvj meg minket, hogy a test romlásba ne taszítson! Miatyánk…

BEFEJEZÉSRE: Az Úr áldjon meg minket, és őrizzen meg minden rossztól és vezessen el az örök életre. Ámen (Közben keresztet vetünk magunkra.)

III. Vasárnap

(Az első két gyertyát már előre meggyújtjuk.)

CSALÁDFŐ: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

ÉNEK: Harmatozzatok...

ELMÉLKEDÉS: Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.

Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: "Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé". (Fil 4,1-6)

IMA: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

A harmadik gyertya serkent, buzdít minket, hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket.

(A harmadik gyertya meggyújtása.)

FOHÁSZOK: Az Úr eljön, hogy üdvözítse a világot. Esedezzünk hozzá hangos szóval: Jöjj el Jézus, és ments meg minket! (Minden fohász után ezt ismételjük!)

1. Urunk, Jézus, Isten Fölkentje, mindenek szabadítója, - siess, és térítsd meg a bűnösöket!

2. Te eljöttél erre a világra, szabadíts meg minket bűneink rabságából!

3. Te az Atyától jöttél, taníts minket az üdvösség útjára, amely az Atyához vezet!

4. Te Szűz Mária méhében testet öltöttél, óvj meg minket, hogy a test romlásba ne taszítson! Miatyánk…

BEFEJEZÉSRE: Az Úr áldjon meg minket, és őrizzen meg minden rossztól és vezessen el az örök életre. Ámen (Közben keresztet vetünk magunkra.)

IV. Vasárnap

(Az első három gyertyát már előre meggyújtjuk.)

CSALÁDFŐ: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

ÉNEK: Harmatozzatok...

ELMÉLKEDÉS: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet szinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben.

Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?

IMA: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

Készületre bíztat a negyedik gyertya, gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja, Lelkünk legyen Jézus, kis Betlehem Néked, hogy igaz karácsonyt ünnepeljünk Véled.

(A negyedik gyertya meggyújtása.)

CSALÁDFŐ: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

FOHÁSZOK: Az Úr eljön, hogy üdvözítse a világot. Esedezzünk hozzá hangos szóval: Jöjj el Jézus, és ments meg minket! (Minden fohász után ezt ismételjük!)

1. Urunk, Jézus, Isten Fölkentje, mindenek szabadítója, - siess, és térítsd meg a bűnösöket!

2. Te eljöttél erre a világra, szabadíts meg minket bűneink rabságából!

3. Te az Atyától jöttél, taníts minket az üdvösség útjára, amely az Atyához vezet!

4. Te Szűz Mária méhében testet öltöttél, óvj meg minket, hogy a test romlásba ne taszítson! Miatyánk…

BEFEJEZÉSRE: Az Úr áldjon meg minket, és őrizzen meg minden rossztól és vezessen el az örök életre. Ámen (Közben keresztet vetünk magunkra.)


FacebookTwitterGoogle bookmark